INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PBRVAN"
                         ACADEMIA ROMBNĂ

 
   

 

 

Muzeul National de Antichităti.
O excursiune arheologică


Manifestarea Muzeul Naţional de Antichităţi, 0 excursiune arheologică este prilejuită de nmplinirea a 180 de ani de la nnfiinţarea Muzeului de istorie naturală şi antichităţi şi a 150 de ani de existenţă a Muzeului Naţional de Antichităţi, al cărui continuator este Institutul de ArheologieVasile Pbrvan"....
 
                   
   
 

Sesiunea Anuală de Comunicări a INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE "VASILE PBRVAN" 2015

 
   
   
 
 
 
 
 
 

Institutul de Arheologie "Vasile Pbrvan", Bucureşti, nn calitate de Partener 3, anunţă lansarea competiţiei de selecţie grup ţintă nn cadrul proiectului POSDRU 159/1.5/S/137832  Minerva - Cooperare pentru cariera de elită nn cercetarea doctorală şi postdoctorală..........................................................
 

Sesiunea Anuală de Comunicări a INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE "VASILE PBRVAN" 2014

Jupiter de partea ta...
Zei și oameni nn Antichitate la Dunărea de Jos

 

Megarika

Recherches croisies en Dobrogea

13th   Colloquium on Roman Provincial Art.

Date privind structura şi activitatea institutului pentru perioada 2005-2010

   
     
           
         
       
   
   
) copyright IAB 2006-2015