porțiune din zidul celei de a doua incinte a curții domnești