Nuntași, com. Istria, jud. Constanța

        Săpături în două așezări greco-indigene din chora Histriei, Nuntași I și II (responsabil șantier)
        În așezarea numită convențional Nuntași I, aflată la 12,5 km vest de Histria, s-a efectuat un singur sondaj stratigrafic. El ne-a permis stabilirea începuturilor sale către mijlocul sec. VI a.Chr. Momentul încetării locuirii în acest sit este încă neclar. Ultimul nivel, bine păstrat, datează de la sfârșitul sec. IV a. Chr., dar descoperirile ceramice de la suprafața terenului, foarte răscolit de intervenții moderne, par să indice continuarea existenței sale până spre sfârșitul sec. II a. Chr.
        Mult mai fructuase s-au dovedit cercetările din așezarea Nuntași II, situată la 10 km vest de Histria. Ea a fost fondată de histrieni la sfărșitul sec. VII a. Chr.- începutul sec. VI a. Chr. așa cum o demonstrează materialul ceramic descoperit.
        Aspectul locuirii arhaice nu este încă bine precizat din cauza dificultăților obiective pe care o implică o astfel de cercetare. Amintim doar adâncimea la care se află stratul arhaic în raport cu suprafața actuală a terenului (mai mult de 2 m), nivelul ridicat al pânzei de apă freatică în continuă creștere și construcțiile ulterioare, care au restrâns spațiul ce putea fi cercetat.
        În ciuda acestor dificultăți, se poate afirma că în această perioadă situl a fost intens locuit (s-au înregistrat patru faze constructive, dintre care ultimele trei sunt reprezentate de construcții cu ziduri din pietre de șist legate cu pământ). El ocupă, cel puțin pe latura nordică, o arie mai restrânsă decât în secolele următoare.
        Epoca clasică este reprezentată prin trei niveluri mobilate cu construcții de mari dimensiuni.
        În epoca elenistică (a doua jumătate a sec. IV a.Chr.-sec. II a. Chr.) situl de la Nuntași II ocupă suprafața cea mai mare. Spațiul locuit are un aspect organizat, toate construcțiile sunt orientate NE-SV. Către sfârșitul său, străzi pavate cu pietricele mărunte bătute în lut par să urmeze aceeași orientare.
        Deocamdată nu putem preciza momentul final al acestei așezări. Lucrările agricole și de îmbunătățiri funciare au deranjat ultimele niveluri. Tot ce putem afirma cu certitudine este că cele mai recente fragmente ceramice descoperite în condiții stratigrafice clare datează din a doua jumătate a sec. II a. Chr.

 

text: Domăneanțu Catrinel