Sultana

        La Sultana, punctul Valea Orbului, a fost descoperitǎ o necropolǎ aparținând culturii Boian. În actuala campanie (2006) au fost dezvelite 37 de schelete. Dat fiind cǎ acestea se aflau, în general, în stare de conservare necorespunzǎtoare, am fost solicitată de responsabilul științific al șantierului, dr. Done Serbănescu, pentru a exploata la maximum datele pe care le puteam obține de pe indivizii respectivi.
        Am efectuat o serie de mǎsurǎtori in situ, acolo unde materialul osteologic a permis acest lucru. Am prelevat o serie de date standard pentru antropometrie, care, coroborate cu cele obținute dupǎ prelucrarea scheletelor în laborator, vor contribui la întregirea informației obținute. Din nefericire, nici un craniu nu era întreg și probabil cǎ nu va putea fi reconstituit în întregime, ca și scheletele post-craniene, deoarece, în unele cazuri, la încercarea de a detașa oasele din strat, acestea au devenit pulverulente. Existǎ însǎ și unele schelete la care, deși se aflǎ într-un grad avansat de fragmentare, au apǎrut și unele oase lungi întregi sau întregibile, care au permis efectuarea mǎsurǎtorilor necesare pentru stabilirea taliei individuale, acesta constituind unul dintre elementele importante și pentru determinarea tipologiei.
 

text: Alexandra Comșa