CURRICULUM VITAE

Nume și prenume: loan-Șerban CHICIDEANU-ȘANDOR, alias Ion Motzoi-Chicideanu
Adresa:
București, str. Ștefan Greceanu nr. 9, et. 1, apart. 2
Telefon
: 6105050
E-mail:
ionmotzoichicideanu@archaeology.ro; ionmotzoichicideanu@yahoo.com
Web
site
: www.archaeology.ro
Data
și locul nașterii
: 09 Decembrie 1943, București

Studii: Facultatea de Istorie a Universității București, specialitatea Istorie Veche și Arheologie, 1967-1972.
Atestări: 1975, arheolog-muzeograf, pe baza absolvirii cursului "Metodologia săpăturilor arheologice" organizat în cadrul fostului CCES; 2000 expert arheolog conform Registrului arheologilor întocmit de Min. Culturii și Cultelor în baza OG 43/2000.
Titluri științifice: Doctor Suma cum laudae în Istorie la Universitatea București, cu lucrarea "Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară", sub conducerea prof.dr. Alexandru Vulpe.
Limbi străine: engleza (bine); franceza (satisfăcător); germană (satisfăcător).
Burse  de  studii:   Bursă  a   Uniunii   Europene  pentru  documentare  la   Institut  für Prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin în 1990-1991.

Călătorii de documentare în străinătate:
1 
-1975, în Ungaria, la Budapesta, Székesfehérvâr și Veszprém;
2  -1985 în Cehoslovacia, la Praga, Brno, Nitra și Rimavskă Sobota;
3  -1990 în fosta Jugoslavie, la Beograd, Novi Sad, Vrsac și Svetozarevo;
4  -1993 în Ungaria, la Budapesta și Szeged;
5  - 1999 în Slovacia, la Bratislava, Nitra și Kosice.

Experiența profesională:
1  -1972 -1975 Arheolog muzeografia Muzeul Județean Dâmbovița;
2  -1975-1978 Arheolog la Direcția Patrimoniului Cultural Național;
3 - 1978-1979 Arheolog muzeografia Muzeul Național de Istorie al RSR, secția Istorie străveche;
4  -1979 - prezent Arheolog, cercet. științific, cercet.științific III la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", secția Preistorie.

Cercetări arheologice de teren:
1 
- 1972-1974, șantierul arheologic Bratei, jud. Sibiu, membru în colectivul condus de prof.dr.doc. Ion Nestor;
2  -1972, șantierul arheologic Mitropolie, Târgoviște, membru în colectivul muzeal;
3-1972-1974,  șantierele arheologice  Brăteștii  de  Sus  și Adunații-llfoveni, jud. Dâmbovița, sub conducerea arheologului Ersilia Turdor de la Inst, de Arheologie;
4 -1973-1974, șantierul arheologic Bungetu, jud. Dâmbovița, responsabil de șantier;
5  - 1973 sondajul arheologic Micloșanii Mici, jud. Dâmbovița, sub conducerea dr. Alexandru Vulpe;
6  - 1973 șantierul arheologic Sânnicolaul de Beiuș, jud. Bihor, membru în colectivul condus de dr. Radu Popa;
7 
- 1973 șantierul arheologic Cotnari Dealul Cătălina, jud. lași, sub conducerea A. C. Florescu;
8-9 - 1973 șantierele arheologice Stoicani și Foltești, jud. Galați, membru în colectivul condus de prof.dr.doc. Mircea Petrescu-Dâmbovița;
10   - 1973 șantierul arheologic Radovanu, jud. Giurgiu, sub conducerea dr. Eugen Comșa;
11  
- 1973-1974, cercetări de suprafață pe cursul râului Ilfov și în zona Malu cu Flori-Pucheni-Gura Bărbulețului-Voinești, jud. Dâmbovița, responsabil;
12  
- 1973-1974 intervenții arheologice la diferite monuente medievale din Târgoviște și Pucioasa, jud. Dâmbovița, responsabil;
13   -1973-1975 săpături arheologice la Biserica Târgului, Târgoviște, responsabil;
14  
-1975-1977 șantierul arheologic Bradu, jud. Buzău, responsabil;
15   -1975-1976 șantierul arheologic Berca, jud. Buzău, responsabil;
16   -1976 șantierul arheologic Mănăstirea Ciolanu, jud. Buzău, responsabil;
17   -1976 sondajul arheologic Biserica Gârlași, jud. Buzău, responsabil;
15    -1976 șantierul arheologic Mănăstirea Mera, jud. Vrancea, responsabil;
16    -1977 șantierul arheologic Băița, jud. Cluj, responsabil;
17    -1977 sondajul arheologic Schitul Moșinoaele, jud. Vrancea, responsabil;
18    -1977 șantierul arheologic Bogdana, jud. Bacău, responsabil;
19    -1977 sondajul arheologic Dumbrava, jud. Prahova, responsabil;
20 -1977 șantierul arheologic Herești, jud. Giurgiu, respnsabil;
21   - 1977 șantierul arheologic Gurasada, jud.  Hunedoara, responsabil adjunct al colectivului condus de dr. Radu Popa;
22 
- 1977 șantierul arheologic Mănăstirea Adormirea Miaicii Domnului Râmnicu Sărat, jud. Buzău, responsabil;
23 
- 1978 cercetări de suprafață pe sectorul Turnu Măgurele - Corabia - Bechet, membru în colectivul condus de dr. Valeriu Leahu;
24 
- 1978 șantierul arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, responsabil adjunct al colectivului condus de dr. Radu Popa;
25  -   1979  cercetări  de suprafață  pe  cursul  mijlociu  și  superior al  Dâmboviței, responsabil;
26 - 1979-1981 șantierul arheologic Cârlomănești, jud. Buzău, membru în colectivul condus de dr. Mircea Babeș;
27 -1980-1981 șantierul arheologic Grojdibodu, jud. Olt, responsabil;
28 - 1981 cercetări de suprafață în zona Peștișani-Tismana-Runcu-Novaci, responsabil adjunct al colectivului condus de dr. Radu Popa;
29
-1981 sondajul arheologic Bogdan Vodă, jud. Maramureș, responsabil;
30
-1981-1982 șantierul arheologic Călugăreni, jud. Gorj, responsabil de colectiv;
31   -1982 cercetări de suprafață în zona Jilț, jud. Gorj, responsabil de colectiv;
32 -1982 șantierul arheologic Șiacu, jud. Gorj, responsabil de colectiv;
33  
-  1982-1986;  1988-1993;  1996-2004 șantierul arheologic Năeni-Zănoaga, jud. Buzău, responsabil de colectiv;
34  
- 39 1983-2005 șantierul arheologic Bistreț, cu punctele Bistreț-Grindu Ciumați, Cârna-Ostrovogania, Cârna-Prundu Măgarilor, Cârna-Nea Vasile Feraru, Cârna-Nasta sud, Plosca-Cabana de metal, responsabil de colectiv;
40
- 1986 șantierul arheologic Curtea Domnească Târgoviște, jud. Dâmbovița, membru în colectivul condus de dr. N. Constantinescu;
41   
-1986 șantierul arheologic Rudeni, jud. Argeș, responsabil de colectiv;
42  -  1994-1995
șantierul arheologic Sărata Monteoru punctul Poiana Scorușului, responsabil de colectiv;
43
- 2000-2001 șantierul arheologic Văleni-Dâmbovița, jud. Dâmbovița, responsabil de colectiv;
44
- 2002-2003 șantierul arheologic Pietricica, jud. Prahova, responsabil de colectiv;
45 - 2001-2006 șantierul arheologic Cârlomănești-Cetățuia, jud. Buzău, responsabil adjunct al colectivului condus de dr. Mircea Babeș;
46
- 2003-2006 șantierul arheologic Cârlomănești-La arman, responsabil de colectiv.

Activitate publicistică si participări la manifestări științifice:
1  - 86 de lucrări publicate (vezi lista de lucrări);
2  - peste 150 comunicări prezentate în cadrul participării la colocvii și sesiuni științifice în Germania (Berlin), Ungaria (Budapesta și Szeged), Cehia (Praga și Brno), Slovacia (Nitra), în tară la sesiunile Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", la diferite Colocvii naționale, la Sesiunile anuale de rapoarte precum și la diferite sesiuni ale muzeelor din Băile Herculane, Buzău, Cluj, Constanța, Craiova, Târgoviște, Vaslui etc.

Activitate didactică universitară
:
-  1980-1982 seminarul de Istorie Veche Universală, la Facultatea de istorie a Universității București;
2 - 1994-1995
cursul și seminarul special cu tema "Arheologie funerară preistorică" la Facultatea de istorie a Universității București.

Activitate redacțională: - 1991-prezent membru în colectivul de redacție al revistei Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) A Institutului de arheologie "Vasile Pârvan".

Alte activități: 1997 - prezent vicepreședinte al Asociației profesionale a arheologilor din România (APAR), redactor al revistelor on-line Romanian Journal of Archaeology și European Archaeology, colaborator al site-ului www.archaeology.ro.

loan Chicideanu-Șandor