CURRICULUM VITAE

Dobrescu Roxana Elena

cercetător științific principal III la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București născută: 25 iunie 1960
Naționalitate: română
Situație familială: celibatară

DIPLOME

1979                Bacalaureat, specializarea: Filologie-Istorie.
1985
                Licența   în   istorie.   Universitatea   din   București.    Specializarea:Arheologie clasică.
1992
                D.E.A. al Universității Paris I - Pantheon - Sorbonne. Domeniul:Preistorie. Calificativul: très bien.
2004
                Doctorat al Academiei Române. Domeniul: Preistorie. Calificativul foarte bine, distincția magna cum laude.

EXPERIENȚA DE LUCRU

1985 - 1988                Profesor de istorie la Liceul Țăndărei (jud. Ialomița)
1989-prezent
           Cercetător   la   Institutul   de   Arheologie   "Vasile   Pârvan", București, secția Preistorie.
1990-1992
                Bursă de studii oferită de guvernul  francez,  finalizată cu obținerea unui DEA.
1990
  - 1995                Am participat în fiecare an pe șantierul arheologic-școală de la Etiolles (Essonne). Responsabil: Yvette Taborin.
1991
                           Profesor de arheologie în cadrul "Ateliers Bleus", organizate de primăria orașului Paris, Asociația ICARE
1991 - 1995                Stagii de câte o lună la Muzeul de Antichități Les Eyzies în
scopul  studierii  colecțiilor aurignaciene  și  gravettiene  din siturile Les Abeilles, La Ferrassie, Laugerie Haute.
1991 - 1996                membră S.A.M.R.A. (La Societe des Amis du Musee National de Prehistoire et de la Recherche Archeologique), Les Eyzies, France.
1992-1993                Responsabilă pedagogică la Biblioteca Centrului de Cercetări Preistorice a Universității Paris 1 - Pantheon - Sorbonne.
1993-1998                înscrisă în doctorat la Paris I - Sorbonne.
2000 - prezent                Arheolog expert înscris în Registrul Arheologilor din România.
2001-2002                Membră în Proiectul de digitizare a "Repertoriului arheologic al României" și a Arhivei istorice a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", proiect susținut financiar de Ministerul Culturii și Cultelor, Direcția Generală a Patrimoniului Cultural, Serviciul Arheologie.
2003 - 2005                Responsabilă din partea Institutului de Arheologie a Proiectului de digitizare a "Repertoriului arheologic al României" și a Arhivei istorice a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", proiect susținut financiar de Ministerul Culturii și Cultelor, Direcția Generală a Patrimoniului Cultural, Serviciul Arheologie.
2005   - prezent                Responsabilă a Arhivei istorice a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" și a Repertoriului arheologic al României.
2006
   - prezent                Redactor șef la revista Materiale și Cercetări Arheologice (seria nouă).
2006 - prezent
                Expert CNCSIS.

PROIECTE INTERNAȚIONALE

1994-1995                Colaborare cu: Laboratoire de Recherche des Musees de France, Palais du Louvre (Michel Menu, Philippe Walters) și Muzeul de Mineralogie din Baia Mare (Rodiana Ilnițki) având ca scop cercetarea surselor de obsidian din nord-vestul României (Oaș) și efectuarea de analize la Luvru prin metodele PIXE și PIGME, asupra unor eșantioane de obsidian arheologic.
2005 - prezent
              Colaborare cu Misiunea Arheologică Franceză (Protocol încheiat în 2005 între aceasta și Academia Română). Responsabilă de proiect din partea română.
2006-prezent            Responsabil   adjunct   în   Proiectul   AREA   (Archives   of European Archaeology), finanțat de Comisia europeană, în cadrul programului „Cultura 2000".
2007-2010
                Colaborare cu Misiunea Arheologică Franceză (Protocol ce urmează a fi încheiat în decembrie 2006 cu Institutul de Arheologie și Muzeul Județean Constanța în scopul reluării săpăturilor din peștera La Adam - jud. Constanța). Responsabilă de proiect din partea română.
2007 - 2008
                 Grant de mobilitate Brancusi, depus la ANCS în mai 2006. Responsabili de proiect: Roxana Dobrescu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan") și dr. Sanda Bălescu (Universite des Sciences et Technologies de Lille).

EXPERIENȚA IN ARHEOLOGIE

1982-1987                Șantierul    arheologic    de    la    Histria    (jud.    Constanța). Responsabil: Petre Alexandrescu.
1987                            Șantierul    arheologic    de    la    Nuntași    (jud.    Constanța). Responsabil: Catrinel Domăneanțu.
1988                                       Cercetări de teren pe Valea Sighiștelului. Responsabil: Marin Cârciumaru.
1988
                            Șantierul arheologic de la Peștera Cioarei (Boroșteni, jud.Gorj). Responsabil Marin Cârciumaru.
1989
                            Șantierul   arheologic   de   la   Poiana   Cireșului   (Neamț).Responsabil: Roxana Dobrescu.
1990-1995
                Șantierul arheologic de la Etiolles (Essonne). Responsabil: Yvette Taborin.
1993
                            Șantierul arheologic de la Lapoș - Poiana Roman  (jud.Prahova). Responsabil Marin Cârciumaru.
1994
                          Cercetare   de   teren   în   Țara   Oașului   și   Maramureș.Responsabil Roxana Dobrescu. Cercetarea a fost efectuată în colaborare cu Muzeul de Mineralogie din Baia Mare și Laboratorul pentru cercetări privind Fizica Pământului de la Luvru.
1995
                           Șantierul  arheologic de la Lapoș - Poiana Roman  (jud.Prahova). Responsabil Marin Cârciumaru.

COMUNICĂRI

1988 a XXII a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Pitești (25 - 26 martie 1988): în colaborare cu Catrinel Domănențu, Rezultatele cercetărilor arheologice de la Nuntași (jud. Constanța).
1992
      Le   Paleolithique   Superieur   de   la   Roumanie   (presentation   generale),Universite Paris I - Sorbonne.
1993
                Sesiunea anuală de rapoarte arheologice a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan": Raport preliminar tehnologic asupra materialului litic aurignacian de la Lapoș - Poiana Roman (jud. Prahova).
1994
                Les sites aurignaciens de la Roumanie. Prezentare în cadrul seminarului special Prehistoire de l'espace europeen, Universite Paris I - Sorbonne.
1995
                L 'obsidienne archeologique des sites paleolithiques du nord -ouest de la Roumanie (în colaborare cu Michel Menu, Philippe Walters), comunicare orală susținută în cadrul seminarului special de DEA, Matieres et techniques prehistoriques.
1995 Considerații tehnologice și tipologice privind utilajul litic din nivelul aurignacian de la Bușag (Baia Mare). Simpozionul de arheologie, Târgoviște, 23-25 noiembrie 1995.
1995 Sesiunea anuală de rapoarte arheologice a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan": Rezultatele preliminare privind materialul litic specific Paleoliticului uperior de la Peștera Cioarei (Boroșteni).
1996                   Congres național des societes historiques et scientifiques, Nice, 26-31 oct.: Presence de l'Aurignacien au Nord-ouest de la Roumanie.
1997
                   Sesiunea Națională de Comunicări Științifice (28 - 30 oct.  1997, Muzeul Național de Istorie a României): Studiu preliminar tehnologic și tipologic asupra materialului aurignacian de la Bușag (Baia-Mare).
1997 Sesiunea anuală de rapoarte arheologice a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan": Rezultatele preliminare privind cercetările desfășurate în stațiunea
Lapoș - Poiana Roman în campania 1996.

dr. Roxana Dobrescu