LISTA DE LUCRĂRI

TEZA DOCTORAT

Aurignacianul din Transilvania, vol. I - 283 pag., voi II - anexe : 55 pag. (catalog nuclee), 29 tabele, 143 figuri, 53 fotografii, București, 2003.

CĂRȚI SAU CAPITOLE DIN CĂRȚI

Etude  technologique  d'une  collection  gravettienne  de  Chamvres  (Bourgogne),mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies en Préhistoire, Université de Paris I - Sorbonne, 1992, 137 p.
Studiul industriei litice din Paleoliticul superior.
In: Peștera Cioarei Boroșteni. Paleomediul, cronologia și activitățile umane în Paleolitic, M. Cârciumaru (coord.), Editura Macarie, Târgoviște, 2000, pag. 141 - 147, ISBN 973-8135-15-X.
L'Aurignacien en Transylvanie. Teza de doctorat ce urmează a fi predată la tipar în ianuarie 2007.

STUDII

Considerații tehnologice și tipologice privind utilajul litic din nivelul aurignacian de la Bușag (Baia Mare). In: Lucrările simpozionului de arheologie, Târgoviște 23-25 noiembrie 1995, Târgoviște 1996, p. 39-41.
Objets de parure découverts dans la grotte Cioarei (Boroșteni, dép. de Gorj -Roumanie) (în colaborare cu M. Cârciumaru, M. Otte). In: Préhistoire Européenne, vol. 9, 1996, p. 403 - 415. ISSN: 0779-8024.
Paleoliticul superior din peștera Cioarei (Boroșteni) (în colaborare cu M. Cârciumaru). In: SCIVA, 48, 1, București, 1997, p. 31 - 62. ISSN 1220-4781.
Mărturii de artă în Paleoliticul din peștera Cioarei (în colaborare cu M. Cârciumaru). în:Litua, 1997, nr. 7,p. 19-28. ISSN-1582-7151.
Atelierul aurignacian din punctul Coasta Bușagului (Bușag, comuna Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș). In: Studii de preistorie, 1/ 2001, București, 2002, p. 1 -31. ISBN: 973-558-014-4.
Présence de l'Aurignacien du Nord-ouest de la Roumanie. In: Echanges et diffusion dans la Préhistoire méditerranéenne. Actes du 121e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nice, 1996, Paris, éd. du CTHS, 2003, p. 51 - 63. ISBN : 2-7355-0456-5.
Les sites aurignaciens du Nord-Ouest de la Roumanie. In: Living Past-Romanian electronic journal of archaeology, nr. 1, 1999, (format CD Rom), ISSN 14536-9446, http://www.cimec.ro/livingpast/
Obsidianul din așezările aurignaciene din N-V României. In: Marmatia (sub tipar), 2006.
Analyse technique et typologique du matériel aurignacien de Slava Rusă I (dép. de Tulcea) (în colaborare cu A. Doboș). In: Studii de preistorie (sub tipar).

NOTE

Chronique de l'Institut d'Archéologie "Vasile Pârvan" 1994 - 1997. In: Dacia, NS, XL - XLII, 1996 - 1998, p. 411 - 424. ISSN-0070-251 X.
Chronique de l'Institut d'Archéologie "Vasile Pârvan" 1998 - 1999. In: Dacia, NS, XLIII-XLV, 1999-2001, p. 235-241. ISSN-0070-251 X.
Chronique de l'Institut d'Archéologie "Vasile Pârvan" 2000 - 2002. In: Dacia, NS, XLVIII - XLIX, p. 471 - 479. ISSN-0070-251 X.

RECENZII

SCIVA, 40, 1989, p. 401 - 404: Georgia Kourtessi-Philippakis, Le Paléolithique de Ia Grèce continentale. Etat de la question et perspective de recherche, Paris, 1986. ISSN 1220-4781.
Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, Iași, 1991, p. 468 - 469: Dominique Sacchi, Le Paléolithique Supérieur du Languedoc Occidental et du Roussillon, XXIe supplément a Gallia Préhistoire, Editions du CNRS, Paris, 1986.
Studii de preistorie, 1/ 2001, București, 2002, p. 209 - 221: Marin Cârciumaru, Evoluția omului în cuarternar. Partea a IlI-a: Tehnologie și tipologie preistorică, Târgoviște, 2000. ISBN: 973-558-014-4.

RAPOARTE DE SĂPĂTURĂ

Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1987 în așezarea de la Nuntași, jud. Constanța (în colaborare cu Catrinel Domăneanțu). In: Cronica cercetărilor arheologice 1987, a XXII-a sesiune națională de rapoarte arheologice, Pitești, 25-26 martie 1988, p.
Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1993 la Lapoș, jud. Prahova (în colaborare cu Marin Cârciumaru, Corneliu Beldiman, Aurel Cosma). In: Cronica cercetărilor arheologice 1993, a XXVIII-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, Satu-Mare, 12 - 15 mai 1994, p. 35 - 36.
Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1995 la Boroșteni, Peștera Cioarei, com. Peștișani, jud. Gorj (în colaborare cu Marin Cârciumaru, Marcel Otte, Carol Căpiță). In: Cronica cercetărilor arheologice 1995, a XXX-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, Brăila, 2-5 mai 1996, p. 13-14.
Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1995 la Lapoș, jud. Prahova (în colaborare cu Marin Cârciumaru). In: Cronica cercetărilor arheologice 1995, a XXX-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, Brăila, 2-5 mai 1996, p. 71.
Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1996 la Lapoș, jud. Prahova (în colaborare cu Marin Cârciumaru). In: Cronica cercetărilor arheologice 1996, a XXXI-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, București, 12-15 iunie 1997, p. 33-34.
Raport de săpătură sintetic privind campaniile de săpături desfășurate în perioada 1983-1992 pe șantierul arheologic de la Peștera Cioarei, jud. Gorj (în colaborare cu Marin Cârciumaru). In: Cronica cercetărilor arheologice 1983-1992, a XXXI-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, București, 12-15 iunie 1997, p. 68-70.
Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1996 la Boroșteni, Peștera Cioarei, com. Peștișani, jud. Gorj (în colaborare cu Marin Cârciumaru, Marcel Otte, Marilene Patou-Matisse, Auguste Patrick, Elena Terzea, Carol Căpiță). In: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1996, a XXXI-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, București, 12-15 mai 1997, p. 5 - 6.
Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1998 la Lapoș, jud. Prahova (în colaborare cu Marin Cârciumaru, Ovidiu Carstina). In: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1998, a XXXIIII-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, Vaslui, 30 iunie - 4 iulie, p. 62-63.
Raport de săpătură privind rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în 1998 la Poiana Cireșului - Piatra Neamț, jud. Neamț (în colaborare cu Marin Cârciumaru, Mircea  Anghelinu,   Mădălina  Tănase,   Ovidiu   Cârstina).   In:   Cronica  cercetărilor arheologice, Campania 1998, a XXXIIII-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, Vaslui, 30 iunie - 4 iulie, p. 87 - 98.
Raport de săpătură privind campania desfășurată în 2005 pe șantierele Remetea Șomoș I și Boinești (jud. Satu Mare) (în colaborare cu prof. Alain Tuffreau, șeful Misiunii Arheologice din România). In: Cronica cercetărilor arheologice din România, a XL-a sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai - 3 iunie 2006, Campania 2005, p. 287 - 289.

dr. Roxana Dobrescu