INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE P¬RVAN"

     
               
 
 
 
 

CONCURSURI

contabil IA (postare nou)

economist IA (postare nou)

referent

Óngrijitor

muzeograf

economist

muzeograf

bibliotecar

tehnoredactor

paznic

asistent-cercetare

director

director_științific

cercetător științific III

desenator

conservator

posturi arheolog

economist