ANUNȚ


În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” organizează la sediul sau din str. Henri Coandă, nr. 11, sector 1, București concurs pentru concurs pentru ocuparea postului vacant de documentarist în cadrul
sectorului Muzeul Național de Antichități. Dosarele de concurs se depun pana in data de 23.04.2015, orele 16
 

                             Informații suplimentare (pdf)
                                    Tematică