ANUNȚ


În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” organizează la sediul sau din str. Henri Coandă, nr. 11, sector 1, București concurs pentru concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de „Redactor I” in cadrul Compartimentului Editarea Publicaţiilor. Dosarele de concurs se depun pana in data de 22.05.2015, orele 16
 

                             Informații suplimentare (pdf)