Prezentarea proiectului

Membrii echipei

 

PRESTIGIU SI REPREZENTARE IN PRE- SI PROTOISTORIE IN SPATIUL CENTRAL SI SUD-EST EUROPEAN. REALITATE ARHEOLOGICA OBIECTUALA, MENTALITATI SI DIVERSITATE CULTURALA

Proiect CNCSIS 66GR / 28. 05. 2007

Membrii echipei

Radu Bajenaru
Participari pe santiere arheologice: 1988 - Domneşti, jud. Giurgiu, sub conducerea prof. Aristide Ştefănescu; 1989 - Pietroasele, jud. Buzău, sub conducerea prof. Vasile Dupoi; 1989 - 1993 - Popeşti, jud. Giurgiu, sub conducerea prof. dr. Alexandru Vulpe. În cadrul Muzeului Militar Naţional: 1993 - Bumbeşti, jud. Gorj, sub conducerea dr. Romeo Avram. În cadrul Institutului de Arheologie: 1994; 1998-2000 - Popeşti, jud. Giurgiu, sub conducerea prof. dr. Alexandru Vulpe; 1996 – Gresia, jud. Teleorman, sub conducerea dr. Romeo Avram; 1996 - Rudeni, jud. Argeş, sub conducerea prof. dr. Alexandru Vulpe; 1997 - Poieneşti, jud. Vaslui, sub conducerea prof. dr. Mircea Babeş; 1998 - Bâzdâna, jud. Dolj, sub conducerea dr. Vlad V. Zirra; 2001 - Roşia Montana, jud. Alba; 2001-2003 - Costişa, jud. Neamţ. Şantiere proprii: 1995-1996 - Odaia Turcului, jud. Dâmboviţa; 1999 - Grădiştea, jud. Vâlcea.
Stagii de pregătire în străinătate: 21 iunie-4 august 1995 - Universitatea din Oslo, Norvegia; 7 noiembrie-22 decembrie – Institutul de Arheologie Preistorică al Universităţii Libere din Berlin, Germania

Olimpia Bratu
Participari la săpăturile arheologice pe şantierele de la Bumbeşti Jiu, punctele Gară şi Vârtop între anii 1997-2001, Bazdana-Calopar 1996-2003. După finalizarea cercetărilor am prelucrat materialul rezultat de pe şantier, am valorificat unele piese din depozitul muzeului, am participat la cercetări perieghetice în judeţ în zona Ploştina, oraş Motru, Curtişoara –„La Cireş”, Ceplea, comuna Plopşoru, pentru a aminti doar o parte din ele.În activitatea pe care am desfăşurat-o la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” am organizat numeroase expoziţii temporare şi simpozioane.

Anca Popescu
Participari pe santiere arheologice: 1991, 1993: Năeni, responsabil I. Motzoi-Chicideanu; 1993, Popeşti, resp. A. Vulpe; 1994-1995, Sărata Monteoru; 2001-2005, Costişa, resp. A. Vulpe. Prelucrare de materiale arheologice si publicarea partiala a rezultatelor; participari la sesiuni de comunicari si colocvii, stagiu de documentare in Germania.

Dorin Sarbu
Participari ca membru in colectiv la cercetarile arheologice de la Popesti, Sarata Monteoru, Naeni-Zanoaga, Lacul Bistret, Carlomanesti, Berca. Prelucrarea rezultatelor cercetarilor arheologice de la Naeni-Zanoaga si Carlomanesti. Cercetari arheologice de suprafata in bazinul superior al raului Ramnicu Sarat. Valorificare expozitionala a rezultatelor cercetarilor de la Naeni-Zanoaga si Carlomanesti. Publicarea in colaborare a rezultatelor cercetarilor de la Naeni-Zanoaga, Carlomanesti si din bazinul superior al raului Ramnicu Sarat si prezentarea acestora in cadrul sesiunilor anuale de rapoarte arheologice. Stagiu de documentare la Institutul de Arheologie din Kiev.

Andrei Soficaru
Participari ca membru in colectiv la cercetarile arheologice de la Sultana-Valea Orbului, Slava Rusa. Analiza antropologica a osemintelor umane din necropolele de la Sultana Valea Orbului si Slava Rusa. Publicarea in colaborare a cercetarilor de la Slava Rusa si Sultana-Valea Orbulu, prezentarea acestora in cadrul sesiunilor anuale de rapoarte arheologice. Analiza antropologica asupra mormintelor de la Costisa.

Meda Toderas
Participari ca membru in colectiv la cercetarile arheologice de la Naeni-Zanoaga, Lacul Bistret, Costisa, Proiectul de National de Cercetare “Alburnus Maior”, “Pietrele Archaeological Project”(cercetari geomagnetice in colaborare cu Baoquan Song). Prelucrarea rezultatelor cercetarilor arheologice de la Rosia Montana. Publicarea in colaborare a rezultatelor cercetarilor de la Naeni-Sipot. Comunicari sustinute in cadrul unor sesiuni stiintifice.

Alexandra Tarlea
1.09.2001 - 1.12.2005: asistent cercetare în cadrul Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" (1.09.2001-1.03.2002 cu norma intreaga, ulterior cu jumatate de norma)
1.03. 2002 - 16.02. 2004: preparator în cadrul Catedrei de Istorie Antică si Arheologie, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti
16.02.2004 - prezent: asistent în cadrul Catedrei de Istorie Antică si Arheologie, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; conducerea unor şedinţe cu participarea studenţilor şi a unor cadre universitare în calitate de membru CICSA (Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice); participarea la şantiere arheologice : Histria, jud. Constanţa (campaniile 1998, 1999, 2002-2006); Giurgiu-Malu Roşu, jud. Giurgiu ( campania 2000); Bistreţ, jud. Dolj ( campania 2000); Popeşti, jud. Giurgiu (campania 2000); Babadag, jud. Tulcea (campaniile 2002-2005); Roşia Montana, jud. Alba (campaniile 2003, 2004); Enisala, jud. Tulcea (2005-2006)

Tiberiu Vasilescu
Participari ca membru in colectiv la cercetarile arheologice de la Sarata Monteoru, Naeni-Zanoaga, Lacul Bistret. Prelucrarea rezultatelor cercetarilor arheologice de la Naeni-Zanoaga. Cercetari arheologice de suprafata in bazinul superior al raului Ramnicu Sarat. Publicarea in colaborare a rezultatelor cercetarilor de la Naeni-Zanoaga. Comunicari sustinute in cadrul unor sesiuni stiintifice. In cadrul activitatii didactice (lector univ.) participare la cercuri studentesti de specialitate, conducere de  seminarii, cursuri si indrumator al studentilor in practica de specialitate.

Vlad Vintila Zirra (director proiect)
Specialist in arheologie geto-dacica si celtica. Participari pe numeroase santiere apoi responsabil la santierele Bazdana-Calopar si Rosia Montana (din partea Inst. de Arheologie, Bucuresti); 1974 - Galaţii Bistriţei (jud. Bistriţa-Năsăud). Şef de lucrări, dr. Vl. Zirra.- 1977; 1979 - Histria-Bent (jud.Constanţa). Şef de lucrări, dr. Vl. Zirra; - 1980 - Sighişoara “Dealul Viilor” (jud. Mureş). Şef de lucrări, dr. R. Harhoiu; - 1980-1990/1991 - Coţofenii din Dos (jud. Dolj). Şef de lucrări, dr. Vl. Zirra; - 1988-1990; 1992 - Popeşti-Mihăileşti (jud. Giurgiu). Şef de lucrări, prof. dr. A. Vulpe. Studii şi articole publicate în ţară şi străinătate, în reviste de specialitate sau volume; Stagii de documentare în străinătate: - 1993 în Franţa (Arras, Paris); - 1995 în Elveţia (Berna); participari la congrese, colocvii si sesiuni de arheologie din tara si strainatate.