INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Ioniţă Adrian 
cercetător ştiinţific I
Sectorul de Arheologie Medieval
ă
 

Adresa de contact: 

aionita67@yahoo.com

    

Formare profesională:
1. 
Facultatea de Istorie Bucureşti (1987–1992); Licenţa: Valea Vâlsanului până în secolul al XVI-lea. Studiu istoric şi arheologic – coordonator Dr. Radu Popa.
2. Doctor în istorie (2001); Teza: Interferenţe politice şi culturale în spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI–XIII – coordonator Prof. Dr. Şerban Papacostea, membru corespondent al Academiei Române

     Stagii de documentare: Ungaria; Bulgaria (1995); Germania (1996, 2007, 2008, 2010); Franţa (2003)

    Participare la săpături arheologice: 
coordonator: Feldioara (jud. Braşov) (1993–1995; 1998–1999; 2006–2007); Dridu La Metereze (jud. Ialomiţa) (1997); Plătăreşti (jud. Călăraşi) (1999); Berislăveşti (jud. Vâlcea) (1999). Membru în colectiv: Cǎpriana si Vărzăreşti (Rep. Moldova) (1993); Giurgiu (jud. Giurgiu) (1993); Tabla Buţii (jud. Prahova) (1995; 1998); Voineşti (jud. Dâmboviţa) (2001); Roşia Montană (jud. Alba) (2004); Sighişoara (jud. Mureş) (2002–2005; 2008; 2010); Medgidia „Autostrada A2 tronson Cernavodă–Medgidia” (jud. Constanţa) (2010).


    Teme de cercetare:
    Aşezarea de la Bratei (sec. XII-XIII) – ceramica; obiecte de metal; Ceramica din secolul al XII-lea de la Sighişoara (Sǎpǎturi: Sighişoara Dealu Viilor). Colonizarea germanǎ în sec. XII-XIII în Ţara Bârsei – Ritual funerar; fortificaţii (Sǎpǎturi: Feldioara, Tabla Buţii); Spaţiul dintre Carpaţi Meridionali şi Dunǎrea Inferioarǎ în sec. XI-XIII – Ceramicǎ; rituri şi ritualuri funerare; obiecte de podoabǎ; arme (Sǎpǎturi: Dridu La Metereze, Voineşti)

    
 Lucrări publicate:
1) Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII, Bucureşti, Ed. Academiei, 2005.

2) Aşezarea din secolele XII-XIII de la Bratei, (Bibliotheca Brukenthal 32), Sibiu-Alba-Iulia, Ed. Altip, 2009.

3) Feldioara / Marienburg – Contribuţii arheologice la istoria Ţării Bârsei / Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes, (în colaborare cu: D. Căpăţână, N. Boroffka, R. Boroffka, A. Popescu);  120 p), Bucureşti, Ed. Academiei, 2004.

4) Treasure Lost, Treasure Regained, Part I, (The Heritage Series No. I – „Teohari Antonescu” County Museum of Giurgiu, „Vasile Pârvan” Institute of Archaeology) (Editor: Bogdan Tănăsescu) (în colaborare cu: C. Alexandrescu, A. Măgureanu, D. Sârbu, D. Spânu, V. V. Zirra); Giurgiu, Ed. Pelican, 2009.

5) Das Gräberfeld von Marienburg und die deutsche Siedlung in Siebenbürgen. Ein archäologischer Beitrag zur Geschichte des Burzenlandes im 12.-13. Jahrhundert, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 19 (90), 1996, 2, p.121-128.

6) Tabla Buţii ist nicht die Kreuzburg des Deutschen Ordens, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 29 (100), 2006, 2, 129-136.

7) La céramique du Haut Moyen Age de Dridu La Metereze (Dčp. de Ialomiţa), Dacia N.S. 40-42, 1996-1998, p. 305-382.

8) Date noi privind colonizarea germană în Ţara Bârsei şi graniţa de est a Regatului maghiar în cea de-a doua jumătate a sec. al XII-lea, Revista Istorică 5, 1994, 3-4, p. 273-281.

9) Un topor de fier descoperit la Feldioara (jud. Braşov), SCIVA 46, 1995, 3-4, p. 277-280.

10) Interferenţe politice şi culturale în spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII, SCIVA 52-53, 2001-2002, p. 257-266.

11) Observaţii asupra sarcofagului lui Mircea cel Bătrân, Arheologia Medievală 2, 1998, p. 125-128.

12) Mânăstirea Plătăreşti, jud. Călăraşi (în colaborare cu D. Marcu Istrate), Materiale şi cercetări arheologice S.N. 2, 2000-2006, p. 143-168.

13) Schitul de la Berislăveşti, jud. Vâlcea (în colaborare cu D. Marcu Istrate), Materiale şi cercetări arheologice S.N. 2, 2000-2006, p. 169-186.

14) Cetatea de la Tabla Buţii (com. Ceraşu, jud. Prahova) – campaniile arheologice 1995-1996, 1998 (în colaborare cu D. Căpăţână, E. S. Teodor, B. Ciupercă, Al. Bădescu), Materiale şi cercetări arheologice S.N. 4, 2008, p. 157-182.

15) Excavations at the Medieval Fortress in Feldioara/Marienburg, 2007 (în colaborare cu Aleks Pluskowski, Krish Seetah), Materiale şi cercetări arheologice S.N. 6, 2010, p. 173-184.

16) Aşezarea romană de la Feldioara (jud. Braşov), Mousaios 4, 1994, 1, p. 95-104.

17) Quelques considerations sur la nécropole de Feldioara (Dčp. de Braşov), în: Proceedings of the International Historical Conference: 900 Years From Saint Ladislas Death. Organized by: Christian Research Center – Oradea and Kossuth Lajos University, Institute of History – Debrecen, Oradea, June 16-18, 1995 (Ed.: Al. Săşianu, Gh. Gorun), Oradea, Pelikan Pubishing House,1996, p. 24-27.

18) Podoabe asociate cu monede în tezaure medievale din colecţiile Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” în: Simpozion de Numismatică, Chişinău 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2002, p. 209-220.

19) Depozitul de la Plopu (Jud. Prahova) (colaborare cu B. Ciupercă) în: In memoriam Radu Popa: temeiuri ale civilizaţiei româneşti in context european (coord: D. Marcu Istrate, A. Istrate, C. Gaiu), Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, p. 177-184.

20) Morminte de călăreţi la nordul Dunării de Jos în sec. X-XIII, în: Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani (Ed.: I. Cândea, V. Sîrbu, M. Neagu), Brăila, Ed. Istros, 2004, p. 462-488.

21) Mormintele cu gropi antropomorfe din Transilvania şi relaţia lor cu primul val de colonizare germană, în: Relaţii interetnice în Transilvania secolele VI-XIII (coord.: Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Ţiplic) (Bibliotheca Septemcastrensis 12), Bucureşti, Ed. Economică, 2005, p. 217-228.

22) O figurină stilizată de călăreţ provenind din zona lacului Amara (jud. Buzău), în: Vocaţia istoriei: prinos profesorului Şerban Papacostea (Ed.: O. Cristea, Gh. Lazăr), Brăila, Ed. Istros, 2008, p. 453-460.

23) Cercetări arheologice la Sighişoara „Dealul Viilor”, punctul „necropolă”. Un tezaur monetar din secolul al XII-lea (in colaborare cu R. Harhoiu), în: Românii în Europa medievală (Între Orientul bizantin şi Occidentul latin) Studii în onoarea Profesorului Victor Spinei (Ed.: D. Ţeicu, I. Cândea), Brăila, Ed. Istros, 2008, p. 199-223.

24) Archäologische Forschungen und jüngere historische (Neu-)Interpretationen zu den Szeklern im 11.-13. Jahrhundert, în: Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe. (Unter Mitarbeit von Paul Niedermaier und Gabriella Olasz, Hrsg.: Harald Roth), Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2009 (Siebenbürgisches Archiv 40), p. 44-60.

25) Un cuptor de olărie descoperit la Bratei, în: Saşii şi concetăţenii lor ardeleni / Die Sachsen und ihre Nachbarn in Siebenbürgen. Studia in honorem Dr. Thomas Nägler (Ed./Hrsg.: I. M. Ţiplic, K. Gündisch), Alba Iulia, Ed. Altip, 2009, p. 35-46.

26) Grupuri de colonizări reflectate arheologic în Transilvania secolului al XII-lea, în: Între stepă şi imperiu, Studii în onoarea lui Radu Harhoiu (Ed: A. Măgureanu, E. Gáll), Bucureşti, 2010, p. 390-402.

27) Structures de pouvoir et populations au Nord du Danube aux Xe-XIIIe sičcles reflétées par les découvertes funéraires (Etat actuelle de la recherche et intentions du projet), în: Recent Studies on Past and Present I. Human Heritage and Community: Archaeology in the Carpathians and Lower Danube Area From Prehistory to the Early Medieval Age (Ed: R. Băjenaru, G. Bodi, C. Opreanu, V. V. Zirra) (Transylvanian Review, Vol 19, Supplement No. 5: 1, 2010) (Ed: A. Simon), p. 115-134.


Adresa de contact: 
e-mail: aionita67@yahoo.com