INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Niculescu Gheorghe Alexandru
cercetător științific II
Sectorul de Arheologie Medievală
 
 

    Formare profesională:
1.
Facultatea de Istorie București (1974-1978);
2.
Doctor în istorie (2000); Teza: “Populația romanică din teritoriile dintre Dunăre și Alpi în secolele IV-VIII”

     Stagii de documentare:
august 1991- august 1992: bursă Fulbright, la University of Arizona,
octombrie 1993 - iunie 1994: bursă Herder, la Universität Wien,
octobrie 1997 - iulie 1998: bursă New Europe College, la Frankfurt am Main (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts și Frobenius-Institut),
februarie - aprilie 2000: bursă oferită de Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme,
noiembrie- decembrie 2000: bursă Mellon la Wissenschaftskolleg zu Berlin
octombrie 2001 - iulie 2002: bursă Getty oferită de New Europe College
februarie - iunie 2004: bursă NEC-Link oferită de New Europe College
octombrie - noiembrie 2004: bursă Mellon la Maison de Sciences de l’Homme


    Participare la săpături arheologice:
coordonator: Târgșoru Vechi, jud. Prahova (1986-2006). Membru în colectiv: Prundu, jud. Giurgiu (1987), Pietroasele, jud. Buzău (1988), Histria, jud. Constanța (1982), Sighișoara, jud. Mureș (1984-1985), Poienești, jud. Vaslui (1987)

    Teme de cercetare:
1. Arheologia și istoria epocii romane tîrzii. Cultura Cerneahov.
2. Arheologie teoretică. Cercetarea arheologică a fenomenelor etnice
3. Metodologie cantitativă aplicată la cercetarea arheologică.

    Participare la proiecte de cercetare:
1. Importurile romane din Muntenia, proiect realizat în cooperare cu Institutul Arheologic German (Römisch-Germanische Kommission - Frankfurt am Main). Din 1996.
2. Multiple Antiquities, Multiple Modernities, proiect organizat de Collegium Budapest, 2005.   
 Lucrări publicate:
- “The cremation graves from the cemetery of Tîrgșor (third-fourth centuries A.D.)”, Dacia N. S. 37, 1993, p. 197-220;
- “Interpretarea fenomenelor etnice de către istorici și arheologi. Pericolele argumentației mixte”. Dans Miron Ciho, Vlad Nistor și Daniela Zaharia (ed.), Memorie și patrimoniu. In honorem emeritae Ligiae Bârzu, București, [1998], p. 63-69. [Timpul istoriei I];
- “The material dimension of ethnicity”. New Europe College Yearbook 1997-1998 [2001], p. 203-262.
- “Nationalism and the representation of society in Romanian archaeology”. Dans Nation and national ideology. Past, present and prospects. Bucarest, 2002, p. 209-234.
- “Ethnic phenomena in Late Antiquity”. Wissenschaftskolleg zu Berlin. Jarbuch 2000-2001[2002], p. 136-139.
- “Die sarmatische Kultur im Zusammenhang der kaiserzeitlichen archäologischen Funde aus Muntenien - unter besonderer Berücksichtigung der Funde von Tîrgșor.” Mit einem Beitrag von Nicolae Mirițoiu: “Sarmatische Gräber mit künstlich deformierten Schädeln in Muntenien”, p. 177-205. Dans Claus von Carnap-Bornheim (ed.), Kontakt - Kooperation - Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach Christus. Neumünster: Wachholtz Verlag (2003).
- “Material culture, tradition and collective identities”. New Europe College GE-NEC Program 2000-2001, 2001-2002 [2004], p. 285-308.
- “Archaeology and Nationalism in “The History of the Romanians” (2001)”, în Dacia n.s. 48-49 (2004-2005), p. 99-124.
    Rapoarte de săpătură
-
Târgșoru Vechi, com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 377-379.

Adresa de contact: e-mail: