INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Gheorghe I. Cantacuzino
cercetător ştiinţific I
Sectorul de Arheologie Medievală
 

    Formare profesională:
1. Liceul Nicolae Bălcescu actualmente Sfântul Sava, Bucureşti, promoţia 1954;
2. Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Specialitatea Istorie universală veche şi arheologie. 1954-1959.
3. Doctor în istorie. Specialitatea arheologie medievală. Institutul de Arheologie Bucureşti. 1977.

     Loc de muncă:
Muzeul Raionului Tulcea muzeograf 1959 -1961
Muzeul de Artă Populară „N. Minovici” muzeograf 1962 -1963
Direcţia Monumentelor Istorice (DMIA, DPCN) arheolog pr. 1963 -1978
Muzeul Naţional de Istorie a României muzeograf pr. 1978 -1990
Direcţia Monumentelor Ansamblurilor şi Siturilor Istorice referent sp., inspector sp.1990 - 1994
Direcţia Monumentelor Istorice. Ministerul Culturii: consilier 1994 -1996
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti cercetător pr. II martie 1996
                                                                           cercetător pr. I ianuarie 1998
Activitate în Comisia de Istorie a Oraşelor din România a Academiei Române (vicepreşedinte al CIOR din 1992) şi în Secţiunea de evidenţă a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.


    Participare la săpături arheologice: în peste 40 şantiere sau obiective, între care:
Bucureşti – ansamblul fostei mănăstiri Mărcuţa, 1965. Schitul Brădet, jud. Argeş, 1966. Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava – ruinele vechii biserici, 1965-1967. Mănăstirea Humorului, jud. Suceava – ruinele vechii biserici (în colectiv), 1968, 1970. Târgovişte: Curtea domnească – biserica Sf.Vineri, 1966–1968; Ansamblul Stelea – zona centrală (în colectiv),1970–1973, 1980–1983; Curtea domnească (în colectiv), 1976, 1986. Cetatea Poenari, jud. Argeş, 1968–1970. Fosta mănăstire Vodiţa, jud. Mehedinţi, 1970. Mănăstirea Tismana, jud. Gorj, 1970, 1972, 1975. Şemlacul Mic, jud.Timiş – mănăstirea Săraca, 1973. Mănăstirea Putna, jud. Suceava (în colectiv), 1971–1973; Războieni, jud. Neamţ – biserica lui Ştefan cel Mare, 1974. Sânpetru, jud. Hunedoara – biserica Sf. Gheorghe, 1975. Cetatea Turnu – Turnu Măgurele, jud. Teleorman, 1978–1979. Leşnic, jud. Hunedoara – biserica Sf. Nicolae – 1984. Câmpulung Muscel – ansamblul fostei curţi domneşti (responsabil şantier) – 1975–1977, 1981, 1982, 1984, 2000–2005.

    Teme de cercetare:
    Cercetări arheologice privind civilizaţia medievală românească la sud de Carpaţi în sec. XIII-XVI.
    Fortificaţiile medievale dintre Carpaţii Meridionali şi Dunăre.
    Aspecte ale civilizaţiei urbane în secolele XIII-XVII la sud de Carpaţi. Stadiul cercetării fenomenului urban medieval în Ţara Românească. Participarea la cercetarea arheologică a unor centre urbane – Câmpulung, Târgovişte.
    În cadrul Proiectului Arheologia statelor medievale româneşti, tema Începuturile oraşului Câmpulung şi curtea domnească. Aspecte ale civilizaţiei urbane la Câmpulung.

   
 Lucrări publicate:
    Cărţi:
   Cetăţi medievale din Ţara Românească în secolele XIII – XIV, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, 296 p. cu ilustr.;   
    Câmpulung. Vechi monumente şi biserici, Bucureşti, Editura Vremea, 2002, 112 p. cu ilustraţii.
    Mănăstirea Tismana, 64 p. cu ilustr., Bucureşti, Editura Vremea, 2004
   Atlas istoric al oraşelor din România. Seria B. Ţara Românească. Fascicula 1. Târgovişte, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006. Coordonator şi coautor
    Articole şi studii:
    Cetatea Poenari, SCIV, tom. 22, nr. 2, 1971, p. 263 289;
    Probleme ale cronologiei ruinelor fostei mănăstiri Vodiţa, SCIV, tom. 22, nr. 3, 1971, p. 469 478;
    Probleme ale secolelor XIII şi XIV la Câmpulung şi cercetările arheologice la fosta curte domnească, SCIVA, tom. 32, nr. l, 1981, p. 131 139;
    Vestigii medievale la Valea Mănăstirii, pe Motru, SCIVA, tom. 44, nr. 4, 1993, p. 359 374;
    Consideraţii arheologice în legătură cu trecutul mănăstirii Tismana, SCIVA, tom. 47, nr. 4, 1996, p. 343-368;
    Târgovişte – ville et résidence princičre, Historia Urbana, Tom. V, 1997, nr. 1, p. 5 15;
    Consideraţii privind necropola din jurul bisericii vechii Curţi domneşti din Câmpulung, SCIVA, tom. 49, nr. 2, 1998, p. 181-193;
    Puncte de vedere privind evoluţia Curţii domneşti din Târgovişte în secolele XIV XVI, SCIVA, tom. 50, nr. 3 4, 1999, p. 127 154;
    Certains problčmes concernant les vestiges médiévaux de Drobeta – Turnu Severin, Dacia, N.S., tomes XLIII – XLIV, 1999 – 2000, p. 159 182.
    Imaginea unor oraşe medievale din Ţara Românească reflectată în izvoare literare şi rezultată din cercetări arheologice, Historia Urbana, tom. X, nr. 1 – 2, 2002 (2005), p. 45 – 61.
    Vestigii din zona vechii reşedinţe voievodale de la Câmpulung, Revista monumentelor istorice, LXX – LXXII, 2001 – 2003, p. 41 – 57.
    Capitolul Repere arheologice privind oraşele medievale din diferite zone. Ţara Românească din Izvoare privind istoria timpurie a oraşelor din România (până în anul 1301) în seria Elenchus Fontium Historiae Urbanae. III, 3 (Extras din Historia urbana, XIII/1–2, 2005, p. 111–125, 208–224).
    Observaţii arheologice privind pridvorul bisericii „Radu Vodă” din Bucureşti, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, XII – XVI, 2001 – 2005, p. 58 – 67.
    Cercetări arheologice efectuate în 2002 – 2004 la ansamblul fostei reşedinţe domneşti – Mânăstirea „Negru Vodă” din Câmpulung, Revista de istorie a Muscelului. Studii şi comunicări, Muzeul Câmpulung Muscel, VIII, 2005, p. 19-43 (în colaborare).
- Capitolul Archäologische Belege für die mittelalterlichen Städte verschiedener Gebiete. Walachei / Repere arheologice privind oraşele medievale din diferite zone. Ţara Românească din volumul Quellensammlung zur Frühgeschichte der Stadt in Rumänien (bis 1301) / Izvoare privind istoria timpurie a oraşelor din România (până în anul 1300), redactat de Paul Niedermaier în seria Elenchus Fontium Historiae Urbanae. III,3. Acta Collegii Historiae Urbanae Societatis Historicorum Internationalis (Extras din Historia Urbana, XIII/1–2, 2005, p. 111 – 125, 208 – 224).
- Sǎpǎturi arheologice la monumente din Câmpulung, SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 71-89.
     Note bibliografice:
- Mircea D. Matei, Lucian N. Chiţescu, Cetatea de pământ de la Bârlad. Monografie arheologică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2002, 178 p., 4 + 48 pl., în SCIVA, tomurile 54 – 56, 2003 – 2005, p. 457 – 459.
- Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV XVII. Geneză şi evoluţie, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bacău, Editura Corgal Press, Bacău, 2003, 372 p. cu ilustraţii, în SCIVA, tomurile 54 – 56, 2003 – 2005, p. 459 – 461.
- Mariana Şlapac, Cetăţi medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV lea mijlocul secolului al XVI lea), Editura ARC, Chişinău, 2004, 372 p. cu ilustraţii, în SCIVA, tomurile 54 – 56, 2003 – 2005, p. 461 – 464.
- recenzie la Dan Floareş, Fortificaţiile Ţǎrii Moldovei din secolele XIV-XVII, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XIV, 2005, SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 227-230.
     Rapoarte de săpătură
 -  Câmpulung, jud. Argeş. Punct: Mănăstirea „Negru Vodă”, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 105 – 107 (în colaborare).
- Câmpulung, jud. Argeş. Punct: Mănăstirea „Negru Vodă”, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, Bucureşti, 2006, p. 123 – 124 (în colaborare)