INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Sârbu Dorin
asistent cercetare
Sectorul de Arheologie Medievală
 
 

    Formare profesională:
- 1996 absolvent al Facultății de Istorie a Universității București (licențiat în istorie cu teza Grupul descoperirilor de tip Cernogorovka - Novocerkassk in bazinul nordic al Mării Negre.
sub îndrumarea prof.univ.dr. Alexandru Vulpe)
- 1999 absolvent al cursului de specializare în muzeografie și arheologie, organizat de Centrul de
pregătire și formare a personalului din instituțiile de cultură
- din 2001 doctorand al Universității București cu tema Înmormântări din epoca veche a fierului
intre gurile Dunării și Volga
, sub îndrumarea prof.univ.dr. Alexandru Vulpe

     Teme de cercetare:
1. Fenomenul nomad timpuriu în stepa est-europeană: “cimmerieni”, “sciți”. “sarmați”.
2. Relații între stepele est-europene și bazinul Dunării Inferioare: modele de expresie arheologică


   
 Lucrări publicate:
- Un fenomen arheologic controversai de la începutul epocii fierului între gurile Dunării si
Volga: ..Cultura Cimmeriană, Romanian Journal of Archaeology 1 (1999). www.archaeology.ro.
- volumul Buzău. Mică enciclopedie istorică. Biblioteca Mousaios, 1. Buzău 2000 (coautor).
- Cimitirul din epoca bronzului de la Cârlomănești - „La Arman". Mousaios 9.2004. pp. 15-38 (coautor).
- Cercetările arheologice de la Cârlomănești-La Arman (Campania 2004) .Mousaios 10. 2005. pp. 31-43 (coautor).
- Contribuții la repertoriul arheologic al bazinului superior al Râmnicului Sărat (Cercetări de suprafață în 2003-2004). Mousaios 10, 2005. pp. 95-120 (coautor).
   Rapoarte de săpătură
- Năeni, com. Năeni, Jud. Buzău, în Cronica cercetărilor arheologice din România- campania 2004, București 2005, p. 244-245.
- Cârlomănești-La arman, com Vernești, jud. Buzău, în Cronica cercetărilor arheologice din România- campania 2004, București 2005, p. 109-111

Adresa de contact: e-mail: dorin sarbu@yahoo.com