INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Harhoiu Radu Zaharie
cercetător științific I - șef sector
Sectorul de Arheologie Medievală
 

    Formare profesională:
1.
Facultatea de Istorie Bucureşti (1964–1968);
2.
Doctor în istorie - Universitatea "Babeș Bolyai" Cluj (1980);

     Stagii de documentare:
- 1973-1975: în cadrul bursei fundației Alexander von Humboldt, la Institut für Vor- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie al Universitãții din Saarland, Saarbrücken (conducãtor al programului de specializare: prof. Dr. Rolf Hachmann, membru de onoare al Academiei Române).
- 1992: în cadrul bursei fundației Alexander von Humboldt la "Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie al Universitãții din München (conducãtor al programului de specializare: prof dr. Voker Bierbrauer)


    Participare la săpături arheologice: Păcuiul lui Soare, Târgșoru Vechi, Pietroasele, Galații Bistriței, Sarasău, Crăciunești, Sighișoara - Dealu Viilor

    Teme de cercetare:
    valorificarea cercetãrilor arheologice menționate mai sus; aspecte ale civilizației materiale a secolelor VIII-XI din bazinul Dunãrii inferioare; raporturi între migratori și autohtoni în Transilvania în perioada secolelor VI-VII; perioada migrației timpurii pe teritoriul României (secolul al V-lea); bazinul Târnavei Mari în decursul mileniului I p. Chr.; elaborarea repertoriului arheologic (indexat) al epocii postromane din România;obiceiuri de port și de înmormîntare din morminte princiare celtice; probleme ale epocii postromane în nordul Germaniei.

   
 Lucrări publicate:
-Uber die steinverzierten Fibel mit halbkreisfõrmiger Spiral- unad rautenfõrmiger Fußplatte, Dacia 38-39, 1994-1995, (1999) 185-216.
-Frûhvõlkerwanderungszeitliche Gold- und Silbergefäße aus Rumänien. Internationale archäologie. Studia honoraria- vol. 7. Transilvanica. Archäologische Untersuchungen zur älteren Geschichte des sûdõstlichen Mitteleuropa.Gedenkschrift für Kurt Horedt. Rahden 1999, 273-302.
-Das Ende der Sîntana de Mureș-Kultur und die Phase der hunnischen Expansion. : Die Sîntana de Mureș-Cernjachov-Kultur. Akten des Internationalen Kolloquium in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995, 59-68.
-Die Schatzfunde von Șimleul Silvaniei (Rumänien). Teil I. Das Altertum 43, 1999, 219-243.
-Die Schatzfunde von Șimleul Silvaniei (Rumänien). Teil II. Das Altertum 44, 1999, 47-66.
-Archäologische Kulturgruppen des 6.-7. Jahrhunderts in Siebenbürgen. Forschungsgeschichtliche Überlegungen. Slovenska Arch. 49, 2001, 139-163.
-„Nichtklassische“ Autorität. Allgemeine forschungsgeschichtliche Betrachtungen zur kulturhistorischen Entwicklung der Dobrudscha im 7. – 10. Jahrhundert aus archäologischer Sicht. Zbornik na poèes Dariny Bialekovej. Archaeologica Slovaca Monographiae. Comunicationes Archaeologici Nitriensis Academiae Scientarum Slovacae 7, Nitra 2004 (2005)., p. 115-119.
-Das Miereschprogramm. Ein vergessenes Forschungsprojekt? Monumenta Studia Gothica 4. Europa Barbarica, Lublin 2004 (2005), p. 159 – 161.
-Vasile Christescu, Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2005), p. 481-484 (în colaborare).
-Allgemeine Betrachtungen zur Bestattungssittenbild Siebenbürgens im 4. und bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts, Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2006), p. 283-334.
    Rapoarte de săpătură
-Sighișoara, jud. Mureș, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 347-348.Adresa de contact: e-mail: rzharh@yahoo.de