INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Panaite Adriana
cercetător științific III
Sectorul de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie
 

    Formare profesională:
1992 – 1996 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
1996 – 1999 Universitatea “Adam Mickiewicz”, Poznan, Facultatea de Istorie, bursă de studii
1999 – 2001 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Studii aprofundate, Secţia de istorie veche greco-romană şi arheologie
2010 - doctor în istorie al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie, titlul lucrării: Drumuri romane din Moesia Inferior (conducător științific: prof.dr. Alexandru Barnea).
 

     Stagii de documentare:
2002 - 2004 – bursă guvernamentală la Roma la Academia di Romania
2005 – stagiu de pregătire în Polonia, Varşovia, Poznan, noiembrie
2005 – curs internaţional de pregătire în folosirea fotografiei aeriene în arheologie, Buşteni, mai

    Participare la săpături arheologice:

1993 – 2002, 2005, 2006 săpături arheologice la Tropaeum Traiani, Adamclisi, jud. Constan
1995 – 2002 săpături arheologice la Histria, Istria, jud. Constanţa.
1995 - săpături arheologice la Dinogetia, Garvăn, jud. Tulcea.
1998, 1999 - săpături arheologice la Novae, Svištov, Bulgaria.
2001, 2002 participare la cercetări arheologice de salvare la Roşia Montană, jud. Alba

    Teme de cercetare:
    epoca romană, drumurile romane, arhitectură romană

   
 Lucrări publicate:
- Some observations concerning several late roman and early byzantine fortifications from the Lower Danube, în The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000), Sofia 2002, p. 159-169 (în colaborare).
- Spaţiul sacru din punctul Dalea, în Alburnus Maior I (ed. Paul Damian), Bucureşti 2003, p.339-385 (în colaborare).
- Juridical status of the roman cities and their representation in late roman cartography, în Quaderni della Casa Romena di Venezia, 3, 2004, p. 21-31 (în colaborare).
- Villa rustica or mansio? În Ephemeris Dacoromana, XII, 2004, fascicolo 1, p. 185-203
- Al 7-lea Simpozion ARA (Arhitecturǎ. Restaurare. Arheologie), SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 223- 225.
    Rapoarte de săpătură
- Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa [Tropaeum Traiani], în Cronica cercetărilor arheologice din România – campania 2005, Bucureşti 2006, p. 31-42 (în colab.)


Adresa de contact: e-mail: panaite_adriana92@yahoo.com