INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Barnea Alexandru
cercetător științific I
Sectorul de Arheologie Greco-Romană și Epigrafie
 

    Formare profesională:
- licența în flologie clasică, Universitatea din București, 1967;
- doctor în istorie la Universitatea din București din 1983;
- cadru didactic al Facultății de Istorie a Universității din București din 1992, din 1995 profesor, decan al acesteia între 1996 și 2004;
- membru al Senatului Universității din București;
- membru fondator și membru în board-ul Institutului Român de Istorie Recentă din București;
- membru al societăților de Studii Clasice, de Studii Bizantine, de Studii Istorice ș.a. din țară și din străinătate.

    Titluri, premii, distincții
- premiul V. Pârvan al Academiei Române pe 1979;
- 2000, Ordinul pentru Merit în grad de ofițer conferit de Președinția României.

    Teme de cercetare:
     
Istorie antică și arheologie clasică și epigrafie greacă și latină, epocile geco-romană și bizantină.
   Orașul antic Tropaeum Traiani; Viața economică în Scythia Minor; Date noi privind orașul Noviodunum; Căi de comunicație la Dunărea de Jos în epoca romană târzie; Viața spirituală în epoca romană în Balcani (coordonator, colaborare româno-bulgară începând din 2006) ș.a.
   

   Cercetări arheologice:
   Sistematic, anual, Dinogetia și Tropaeum Traiani; temporar, Noviodunum, Callatis, Beroe, Histria, Tîrgșoru Vechi, Canal Dunăre-Marea Neagră (Cernavodă, Straja, etc.), Dunavățu de Jos ș. a. în colaborare în țară și străinătate, ultima mai importantă din 2003 la Hatzor, Israel, de arheologie biblică (continuă, direct și prin colaboratori trimiși de subsemnatul din țară); misionar al Institutului Francez de Arheologie Orientală din Cairo (1995, 1998), cu invitație cu caracter permanent ș.a.

 
Lucrări publicate:

- Tropaeum Traiani. Cetatea, vol. I, Ed. Acad., Buc. 1979, colab. (cca 50%) și coordonare tehnică
- La Dobroudja romaine, Ed. Enc., Buc., 1991, p. 155-300 (prima parte, Al. Suceveanu)
- Enciclopedia civilizației romane, Buc. 1982, colab. cu o serie de voci privind în special Italia preromană
- Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, vol. I, II și III, Ed. Enc., Buc. 1994, 1996 și 2000, colab. cu cca. 200 voci de specialitate;
- Colab. cu vocea despre România la Encyclopedia of Early Christianity, vol II, ed.E.Ferguson, Garland Publ., New York și Londra, 1997;
- La romanité des roumains, Paris, 1992, text (istoric și parțial catalog) prezentare a expoziției itinerante organizate de Uniunea Latină (prezentată la Roma, Nisa, ș. a.)
- Arheologia clasică în România. Primul secol (autor coordonator), Cluj, 2003
- Colab. la vol. Goldhelm, Schwert und Silberschätze, Frankfurt/Main, 2003, cu Moesia Inferior (1-3 Jh.); Dacia Ripensis, Moesia Secunda und Scythia Minor (4-7 Jh.), p. 65-71, precum și concepția hărților corespunzătoare (executate de Iuliana Barnea) și verificarea științifică a părții clasice târzii a catalogului și bibliografiei;
- Colab. la volumul catalog al expoziției organizate de Muzeul Național de Istorie a României la Stockholm, Suedia, 2005;
- Voies de communication au Bas-Danube aux IV-VI a. ap. J. C., în Etudes byzantines et postbyzantines, III, Buc., 1997, p. 29-42
- Colab. la vol. Istoria lumii în texte, Ed. Teora, Buc., 1999
- Colab. la Istoria României în texte, Ed. Corint, Buc., 2001
- Consultant științific și coautor coordonator la catalogul expoziției “Creștinismul pe teritoriul României. Primul mileniu”, Buc. 1999 (Muzeul Național Cotroceni), prezentată personal Sanctității Sale Ioan Paul al II-lea în prima zi a vizitei oficiale la București;
- Colab. la vol. II al Tratatului Academiei Române, Istoria românilor, Ed. Enciclopedică, Buc. 2002;
- “Prosopographia Scythiae Minoris nach den epigraphischen un sphragistischen Quellen von 284 bis zum 7.Jh.”, în Siegel und Siegler. Akten des 8. Internationalen Symposiums für Byzantinische Sigillographie, ed.Claudia Ludwig, Berlin, 2005, p.1-29;
- Editor al volumului R.Netzhammer, “Antichitățile creștine din Dobrogea”, Ed.Academiei Române, București, 2005 (traducerea volumuilui apărut la București în limba germană în 1918).
- Note epigrafice, Pontica, 37-38, 2005, p. 175-182 (în colaborare)
- Rezultate ale cercetărilor geofizice (2000-2003) în cetatea Tropaeum Traiani, Pontica, 37-38, 2005, p.453-474 (în colaborare)
- Evocare Ion Barnea, Pontica, 37-38, 2005, p. 595-600.
- Bucureștii sfârșitului de secol XX și demolarea unei istorii, în vol. Deteriorarea tensiunii ideale în cultură și artă, Paideia, București, 2005, p. 7-10 și 13 p. ilustrație de autor în text, cu varianta italiană a textului și comentariului ilustrației, p.125-128.
- Petrus, exconsul și logothet, Peuce, II (XV), Tulcea, 2004 (apărut 2005), p. 297-301 (în colaborare)
- Actul de înființare a Societății de Studii Clasice din România, în Studii Clasice, XL-XLI, 2004-2005 (2006), p. 303-308;
        Peste 130 studii științifice de specialitate și colaborări la volume din domeniu din țară și din străinătate, precum și la câteva manuale de istorie preuniversitare;
     Rapoarte de săpătură
- Adamclisi, în Cronica cercetărilor arheologice din România- campania 2004, București, 2005, p. 15-21 și ilustrația aferentă (în colaborare);
- Dinogetia, în Cronica cercetărilor arheologice din România- campania 2004, București, 2005, p. 157 (în colaborare).
- Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanța [Tropaeum Traiani], în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, București, 2006, p. 31-42 (în colaborare);
- Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea [Dinogetia], Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, București, 2006, p.166;


     Congrese, conferințe internaționale:

Congresul Internațional de Bizantinologie, Paris, 2001,
Congresul internațional al bronzurilor antice, București, 2003,
Colocviul de Prosopografie Bizantină, Berlin, 2003,
Colocviile Internaționale privind romanii în Balcani, Accademia di Romania, Roma, aprilie 2004 și aprilie 2005 (coorganizator și referent),
Congresul Internațional AIESEE, Tirana, sept. 2004,
Colocviul internațional “Euroclasica”, Coimbra, Portugalia, 30 iunie-1 iulie 2005,
Sesiunea Comisiei româno-bulgare de istorie, ca membru al acesteia, Sofia, 26-30 septembrie 2005 ș.a.

     Conducere doctorate din 1999 în istorie (specialitatea istorie antică și arheologie), trei în cotutelă, din care două cu Universitatea Paris IV și unul la Montpellier; 10 doctoranzi români, trei din R.Moldova și alții din străinătate (Grecia, Japonia, Iordania). Membru al Școlii doctorale din Facultatea de Istorie, de la înființarea ei din octombrie 2005.


Adresa de contact: e-mail: