INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Cârstoiu-Mărgineanu Monica
cercetător ştiinţific I
Sectorul de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie
 
 

    Formare profesională:
1. absolventă a Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti (1992)

2. doctor în istorie (2004); lucrarea Lumea funerară în Moesia Inferior (secolele I-III p.Chr.)

    Teme de cercetare:
- morminte romane (secolele I-III p.Chr.), mai ales cele din Moesia Inferior.
- sarmaţii din Muntenia
- cetatea medievală de la Caraşova (sec. XIV-XVI)

   
 Lucrări publicate:
 - Relations between the Roman Empire and Sarmatians on the Lower Danubian Limes, în N. Gudea (ed.), Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 885-894
 - Necropole din Moesia Inferior în secolele I-III p. Chr., în Apulum, 37, 1, 2000, p. 279-282
 - Hunii în Dobrogea, în Istros, X, 2000 (apare 2002), p. 363-386
 - Roşia Montană - Spaţiul sacru din punctul Dalea, în volumul Alburnus Maior, I, Bucureşti, 2003, p. 339-384 (în colaborare cu Adriana Panaite)
 - Inventarul mormântului descoperit la Mangalia în 1927 şi datarea monedelor callatiene pseudo-autonome, în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002 - Comunicări, studii şi note, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 65-90 (în colaborare cu Steluţa Gramaticu)
 - New Considerations concerning the Roman Tumulus Grave with a Chariot found at Callatis (Mangalia)-Doi Mai (în colaborare cu Valeriu Sîrbu), în C. Muşeţeanu (ed.), The Antique Bronzes: Tipology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th Internationational Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th - 31st 2003, Editura Cetatea de Scaun, Bucureşti, 2004, p.407-420
 - Roman Bronze Objects on the Territory of Bucharest (în colaborare cu Mircea Negru), în C. Muşeţeanu (ed.), The Antique Bronzes: Tipology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th Internationational Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th - 31st 2003, Editura Cetatea de Scaun, Bucureşti, 2004, p.323-334Adresa de contact: e-mail: lianaota@yahoo.com