INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Domăneanţu Catrinel Viorica
cercetător ştiinţific I
Sectorul de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie
 

    Formare profesională:
- Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 1967
- Doctor în istorie, 1998

    Cercetări arheologice:
-Histria, 1968-1983; 1990- până în prezent (membru în colectiv, responsabil de sector).
-Nuntaşi, com. Istria, jud. Constanţa, 1979-1993. Săpături în două aşezări greco-indigene din chora Histriei, Nuntaşi I şi II (responsabil şantier)
-Tropaeum Traiani, 1970-1971 (membru în colectiv)
    Săpături de salvare la Mangalia şi pe traseul Canalului Dunăre-Marea Neagră.

   Teme de cercetare:
   Civilizaţia greco-romană în spaţiul danubiano-pontic.

- Zidurile de apărare ale cetăţii Histria în epoca arhaică (aşezare civilă şi acropola).
-
Cronologia incintei romane târzii a Histriei
-
Aşezări greco-indigene din chora Histriei.
-
Bolurile elenistice cu decor în relief descoperite la Histria.
-
Probleme de urbanism ale Histriei elenistice. Sanctuarul zeiţei Cybele.


   
 Lucrări publicate:
     Cărţi
- colaborare la Istoria Militară a poporului român, vol. I, Bucureşti, 1984, cap. Cetăţile greceşti de pe litoralul Pontului Euxin.
- Histria XI. Les bols hellénistique à décor en relief découvertes à Histria, Bucarest, 2000.
-
Histria-Ghid Album, Ed. Ex Ponto, Constanţa 2005 (160 pagini) (în colaborare).
    Articole şi  studii:
-Amforă thasiană dublu ştampilată, SCIVA, 25, 1974, pp. 435-441.
-Cercetări arheologice la Tropaeum Traiani-Via Principalis (1970-1971), SCIVA, 26, 1975, 2, pp. 231-240.
-Monedă histriană de argint descoperită la Histria, SCIVA, 26, 1975. 3, pp. 405-408.
-Archaic Greek Faience Imports in the Black Sea Area, Dacia, NS, 32, 1988, pp. 21-26.
-Die spätrömische Festungsmauer von Histria, Xenia, Heft 25, Konstanz, 1990, pp. 265-288.
-Un sanctuaire hellénistique du site de Nuntaşi (comm. d’Histria, dép. de Constanţa), Dacia, NS, 32, 1993, pp. 59-79.
-Une nouvelle piéce des graffiti callatiens (în colaborare), Omaggio à Dinu Adameşteanu, Cluj, 1996, pp. 117-121.
-La poterie attique d’importation dans le bassin de la Mer Noire à l’époque archaïque. Le groupe de Lydos, Dialogues d’Histoire Ancienne, 1996, pp. 187-195.
-Două complexe arheologice din epoca arhaică redescoperite la Histria, Pontica, 39, 2006, pp. 75-95.
-Histria. Topografia ariilor sacre în epoca greacă, SCIVA, 54-56, 2006 pp. 85-102.
    Rapoarte de săpătură
-
Istria, com. Istria, jud. Constanţa, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România- campania 2004, Bucureşti 2005, p. 191-200.Adresa de contact: e-mail: