INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Matei-Popescu Florian
cercetător științific III - șef sector
Sectorul de Arheologie Greco-Romană și Epigrafie
 

    Formare profesională:
1. 1997-2001: Facultatea de Istorie a Universității din București, absolvită cu lucrarea de licență: „Roma și cetățile vest-pontice de la Augustus la Vespasian” (sub conducerea Prof. Dr. Alexandru Avram)

2.
2001-2003: Master în Istorie Antică și Arheologie în cadrul aceeași facultăți, absolvit cu lucrarea: „Trupele auxiliare romane din provincia Moesia Inferior” (sub conducerea Prof. Dr. Constantin C. Petolescu)
3. din 2009 doctor în istorie, la aceeași facultate, cu lucrarea: „Armata romană din Moesia Inferior” (sub conducerea Prof. Dr. Constantin C. Petolescu)

      Teme de cercetare:
     
epigrafie latină; studii privind armata romană; istorie și arheologie romană;

   
 Lucrări publicate:
- Trupele auxiliare din Moesia Inferior, SCIVA 52-53, 2001-2002 (2004), p. 173-242
- Alae et cohortes Daciae et Moesiae. A review and updating of J. Spaul’s Ala2 and Cohors2, Acta Musei Napocensis 39-40/I, 2002-2003 (2005), p. 259-296 (în colaborare)
- Participarea trupelor auxiliare din Moesia Inferior la războaiele dacice, Argesis. Studii și Comunicări. Seria Istorie (Pitești) 13, 2004 (2005), p. 123-129
- Despre identitatea cohortelor I Bracaraugustanorum equitata și I Bracarorum civium Romanorum, în Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Țeposu-Marinescu, București, 2005, p. 313-318
- Un nou veteran de origine dacică de la Abrittus, Argesis. Studii și Comunicări. Seria Istorie (Pitești), 14, 2005, p. 265-269
- Vasile Christescu, Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2005), p. 481-484 (în colaborare).
- On the problem of the presence of cohort IX Batavorum milliaria equitata in Moesia Inferior, Acta Musei Napocensis 41-42/I, 2004-2005 (sub tipar)
- Le recrutement des Daces dans l’armée romaine sous l’empereur Trajan : une esquisse préliminaire, Dacia, N. S. 50, 2006 (în colaborare)
- Participation of the auxiliary troops from Moesia Superior in Trajan’s Dacian wars, Dacia, N. S. 50, 2006 (în colaborare)
- Legiunea V Macedonica în Moesia înainte de Domitian, în Octavian Bounegru, Lucrețiu Bîrliba (ed.), Omagiu Silviu Sanie, Iași, 2006 (sub tipar)- Un nou veteran de origine dacică de la Abrittus, Argesis. Studii și comunicări. Seria Istorie, 14, 2005, p. 265-269;
- Despre identitatea cohortelor I Bracaraugustanorum equitata și I Bracarorum civium Romanorum, în Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Țeposu Marinescu, București, 2005, p. 313-318;
- Note epigrafice (seria I), SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 303-312;
- Histria. O nouă inscripție funerară elenistică, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 195-200 (în colaborare)
- Recenzie la Margaret Roxan and Paul Holder, Roman Military Diplomas IV, Londra, 2003, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 425-431;
- Recenzie la Mihai Popescu, La religion dans l’armée romaine de Dacie, București, 2004, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 433-438;
- Notă bibliografică la Ligia Ruscu, Corpus inscriptionum Graecarum Dacicarum, Debrecen, 2003, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 454-455.
- Participation of the Auxiliary Troops from Moesia Superior in Trajan’s Dacian Wars, Dacia N.S., 50, 2006 (2007), p. 127-140 (în colaborare)
- Le recrutement des Daces dans l’armée romaine sous l’empereur Trajan, Dacia N.S., 50, 2006 (2007), p. 195-206 (în colaborare)Adresa de contact: e-mail: florianmatei@yahoo.com