INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Achim Irina Adriana
asistent cercetare
Sectorul de Arheologie Greco-Romană și Epigrafie
 

    Formare profesională:
2001, doctorand Universitatea Paris I, cotutelă a tezei începute la București în 1998 ; coordonator : prof. Jean-Pierre Sodini
1998, doctorand al Universității București cu o teză referitoare la monumentele de cult creștine în secolele IV–VI în provinciile dunărene ale Imperiului Târziu ; coordonator : prof. Al. Barnea
1998, Master în istorie, specializarea Istorie și arheologie greco-romană, Universitatea București
1997, absolvent al Facultății de Istorie, Universitatea București
 

     Participare la săpături arheologice: 2002, responsabil de cercetare pentru sectorul « basilica cu criptă », șantierul arheologic Histria (Istria, jud. Constanța); 2003, membru al colectivului de cercetare al șantierului arheologic Ibida (Slava rusă, jud. Tulcea), pentru partea de arheologie paleocreștină; membru al colectivului de cercetare al șantierelor arheologice Ostrov (jud. Constanța) din partea MNIR, campaniile 1997 și 1998 ; participant la săpăturile arheologice de la Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanța), campaniile 1995, 1996, 2002, 2003, 2004


    Teme de cercetare:
    arheologie și arhitectură paleocreștină în zona balcanică, cu privire specială asupra Scythiei Minor, Moesiei Secunda și a Daciei Ripensis ; instalații liturgice în basilicile paleocreștine din Illyricum

   
 Lucrări publicate:
     Cărți
-
Histria-Ghid Album, Ed. Ex Ponto, Constanța 2005 (160 pagini) (în colaborare).
- 2001 redactor al lucrării Istoria Românilor. Tratatatul de istoria românilor. Volumele 1–4 (proiect al Academiei Romane în colaborare cu Editura Enciclopedică din București)
      Articole și studii
- Monumente de cult creștine în provinciile Scythia Minor și Moesia Secunda (secolele IV–VI p.Chr.) = Monuments de culte chrétiens dans les provinces Scythia Minor et Moesia Secunda (IVe–VIe s.), CICSA. Trimestrial al Centrului de Istorie Comparata a Societatilor Antice, 1–2, 1998, p. 43–52
- Impianti liturgici nelle basiliche paleocristiane delle province Dacia Ripensis e Dacia Mediterranea, Ephemeris daco-romana, XI, NS, 2000, p. 53–152
- Les fosses d’autel paléochrétiennes en Scythie Mineure. Essai d’analyse, în Actele Colocviului international “Nuove ricerche su la romanità danubiano-balcanica I–VI sec. d.C.”, Accademia di Romania in Roma, 15–16 Avril 2004 = Ephemeris daco-romana, XII, NS, 2004 (2005), p. 277–291
- Essai d’analyse des baptistères paléochrétiens du diocèse de Thrace. Le cas des provinces de Thrace, de Mésie Seconde et de Scythie Mineure, Cahiers archéologiques, 51, 2003–2004, p.5–27
- Etude d’archéologie chrétienne en Scythie Mineure : la basilique à crypte d’Histria, în Mélanges Jean-Pierre Sodini = Travaux et Mémoires, 15, 2005, Paris, p. 85–97
- Histria. Basilica « Florescu ». Noi cercetări (2002–2004), SCIVA, 54–56, 2003–2005, p. 179–194
- Les Baptistères paléochrétiens du diocèse de Thrace. Le cas des provinces de Thrace, de Mésie Seconde et de Scythie Mineure, în Cahiers archéologiques, 51, 2003–2004, p. 5–27;
- – Histria. O nouă inscripție funerară elenistică, SCIVA, 54–56, 2003–2006, p. 195–200 (în colaborare)
     Rapoarte de săpătură
- Istria, com. Istria, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România- campania 2004, București 2005, p. 191-200 (în colaborare).


Adresa de contact: e-mail: iachim@hotmail.com