INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
Bârzescu Iulian
Cercetător ştiinţific III
Sectorul de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie
 
 

 

Adresa de contact: iulian2@gmail.com

    Formare profesională:
1.
1994-1999, student la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. Lucrarea de licenţă şi de masterat sub conducerea prof. dr. Petre Alexandrescu.
2.
2006 obţinerea titlului de doctor în domeniul arheologiei clasice la Institut für Archäologische Wissenschaften, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Ruhr-Universität Bochum (Germania). Tema de doctorat „Die archaischen Handelsamphoren von Istros“ a fost coordonată de prof. dr. Volkmar von Graeve.
3. Alte stagii de pregatire profesională: bursier Erasmus la Universitatea Ruhr din Bochum (martie – octombrie 1999), în cadrul programului de masterat; bursier DAAD 2001-2004 la aceea
şi universitate, în cadrul programului de doctorat; visiting scholar la DAI Berlin (2006-2007, 10 luni), bursier la Ecole Française d’Athènes (2002, o lună), DAI Athen (2004, trei luni), DAI Istanbul (2008, o lună), călătorie de documentare la Institutul de Arheologie al Academiei de Știinţe a Ucrainei (2006, o lună).

      Participare la săpături arheologice:
      Practica arheologică:
1996-1998, Histria, sectorul “zona sacră”, coordonator prof. dr. Alexandru Avram;
august – septembrie 1997, la Colonia Ulpia Traiana (Xanten, Germania);
1999-2000, practică arheologică la Milet (Turcia).
    Cercetări arheologice: din 2000 până-n prezent (9 campanii), săpături arheologice la Histria, sectorul “zona sacră”, în colaborare cu prof. dr. Alexandru Avram (Universitatea din Le Mans/IAB), arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu (IAB) şi prof. dr. Konrad Zimmermann (Universitatea din Rostock). Săpăturile se desfăşoară în cadrul proiectului “Histria”, responsabil ştiinţific prof. dr. Alexandru Suceveanu (IAB); din 2004 până-n prezent (7 campanii), cercetări arheologice la Milet (Turcia), în cadrul proiectului “Miletul arhaic”, sub conducerea prof. dr. Volkmar von Graeve (Universitatea Ruhr din Bochum, proiect finan
ţat de DFG); octombrie 2004, participare la săpăturile arheologice de la Roşia Montană.

    Teme de cercetare:

Generale: Colonizare greacă în perioada arhaică; Artă greacă; Geografie antică.

Speciale: Amfore greceşti arhaice; Sanctuare ioniene. Studiu de caz: Histria „zona sacră”; Histria şi teritoriul său în perioada arhaică; Miletul arhaic şi coloniile sale; Dedicaţii votive pe ceramică în lumea greacă; Marea Neagră, Miletul şi cronologia ceramicii greceşti arhaice.

    Membru în colective de cercetare şi redacţii:
în colectivul de cercetare al şantierului Histria;
în colectivul de cercetare al şantierului Milet;
în comitetul de redacţie al revistei Dacia. Nouvelle Serie.

   
 Lucrări publicate:

    Monografii:

„Die archaischen Transportamphoren von Istros“ (teza de doctorat, în curs de publicare);

    Articole în cărţi publicate în străinătate:

„Die Auswertung der Graffiti aus den Heiligtümern am Beispiel der Tempelzone von Istros“, în: B. Schmalz, M. Söldner, (ed.) – Griechische Keramik im kulturellen Kontext, Akten des Internationalen Vasen – Symposions vom 24. bis 28. September 2001 in Kiel, Münster 2003, p. 58-62.

„Les graffiti“, în: P. Alexandrescu et alii - Histria VII. La zone sacrée d’époque grecque (Fouilles 1915-1989), Paris – Bucarest, 2005, p. 414-432;

“Inscriptions on pottery from the Istrian sanctuaries: the Naukratis approach”, în: U. Schlotzhauer, A. Villing, (ed.) – The Naukratis phenomenon: Greek diversity in Egypt. 28th British Museum Classical Colloquium, London 2005, p. 169-174 (= “Histria. Graffiti din „zona sacră”. Dedicaţii către divinităţi”, SCIVA 54-56 (2003/2005), p. 201-210;

în colaborare cu A. Avram, M. Mărgineanu-Cârstoiu şi K. Zimmermann: „ Nouvelles données sur la zone sacrée d’Histria“, în: A. Bresson, A. Ivantchik, J.-L. Ferrary, (ed.) – Une koinè pontique. Cités grecques, sociétés indigènes et empires mondiaux sur le littoral nord de la Mer Noire (VIIe s. a.C. – IIIe s. p.C.), Bordeaux 2007, p. 241-249;

în colaborare cu A. Avram şi K. Zimmermann: „Die apollinische Trias in Istros“, în: R. Bol, U. Höckmann, P. Schollmeyer, (ed.) – Kult(ur)kontakte: Apollon in Myus, Milet /Didyma, Naukratis und auf Zypern. Akten der Table Ronde Mainz 11.-12. März 2004, Rahden 2008, p. 107-143

    Articole în reviste publicate (sau aflate sub tipar) în străinătate:

„Die Handelsamphoren der so genannten ‘Lesbos rot’ Serie in Istros“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 120 (2005), p. 45-70, pl. 6-7.

în colaborare cu P. Guldager Bilde, B. Bøgh şi V. Lungu, “Romania”, în: P. Guldager Bilde, B. Bøgh, S. Handberg, J.M. Højte, J. Nieling şi T. Smekalova, “Archaeology in the Black Sea Region in Classical Antiquity 1993-2007”, Archaeological Reports for 2007-2008 (2008), p. 120-124;

în colaborare cu S. Anghel: „Le danseur de la zone sacrée”, Il Mar Nero 2008 (sub tipar);

„Drei Typen archaischer Reifenamphoren aus Milet“, Archäologischer Anzeiger 2008 (sub tipar);

 “Le anfore da transporto”, în: L. Beschi (ed.), Cabirio di Lemno, Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente (sub tipar);

    Articole în cărţi publicate în România:

în colaborare cu M. Mănucu Adameşteanu, „Amphores commerciales archaïques d’Istros et d’Orgamè. Une approche quantitative”, în: M. Mănucu Adameşteanu (ed.), Orgamè / Argamum. A la recherche d’une colonie. Actes du Colloque International, 40 ans de recherches archéologique à Orgamè / Argamum, Bucarest 2007, p. 151-170;

    Articole în reviste publicate în România:

“Points de repère pour la chronologie de l´art grec archaïque”, Erasmus 9-10 (1999), p. 8-11;

„Zu den ältesten Steininschriften aus Istros”, Dacia N.S. 51 (2007), p. 133-137;

    Rapoarte de săpătură:

în colaborare cu Avram, M. Mărgineanu-Cârstoiu şi K. Zimmermann: “Histria. Sectorul T”, rapoarte anuale de săpătură începând cu anul 2000, în: Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti.

    Recenzii:

U. Sinn, Einführung in die klassische Archäologie, München, 2000, SCIVA 52-53 (2001-2002), p. 321-322;

L. Summerer, Die hellenistischen Terrakoten aus Amisos, 1998, Dacia N.S. 1999;

Michael L. Galaty, Charles Watchinson, (ed.), Archaeology under Dictatorship, New York – Boston – Dordrecht – London – Moscow, Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2004, SCIVA 58, 3-4 (2007).

    Expoziţii:

“Zoolog printre ruine” (2005) la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, împreună cu A. Stănescu (Muzeul „Grigore Antipa“), S. Anghel (Universitatea Columbia, New York). Coautor şi al catalogului de expoziţie.

    Conferinţe:

Kiel (2001), Halle (Robertinum, 2002 şi 2007), Londra (British Museum 2004), Berlin (DAI 2007), Burgas (2007), Roma (Accademia di Romania, 2008), la diferite colocvii naţionale şi internaţionale din România, de la Bucureşti, Constanţa, etc.

    Organizare colocvii internaţionale: „Greek Pottery, Chronology and Colonisation“, 19 mai 2008 la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“, cu participarea unor specialişti importanţi din Austria, Germania, Olanda, Rusia şi România.

 

    Alte lucrări aflate în curs de publicare:

Tariverde. Eine archaische Siedlung im istrianischen Territorium;

Die archaischen Reifenamphoren aus Milet;

The Attic Black Figured Pottery from Histria.


Adresa de contact: e-mail: iulian2@gmail.com