INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Mănucu-Adameșteanu Mihaela
cercetător ştiinţific II - secretar științific al Institutului
Sectorul de Arheologie Greco-Romană și Epigrafie
 

    Formare profesională:
- Universitatea București, Facultatea de Istorie (1971-1975), specializarea istorie veche universală și arheologie; licența : „Urbanism în Scythia Minor în sec. II-VII e.n.” (1975; coord. E. Condurachi)
- Centrul de perfecționare a cadrelor: Bazele muzeologiei (1976-1977), cu atestat; Topografie arheologică și evidența siturilor (1978-1979), cu atestat
- Academia Română, Institutul de Arheologie: Doctorat în istorie: „Contribuții la viața economică în bazinul pontic până la războaiele medice. Ceramica arhaică de la Orgame” (1999; coord. P. Alexandrescu)

    Teme de cercetare:
    Teme curente:
- generale:evoluția habitatelor de tip urban greco-romane: zonarea funcțional㠖 adaptare sau/și inovație în planificarea locuirii; interacțiunea mediu natural-comunitate umană stabilă în antichitatea clasică; arheologia peisajului și a mediului; economie-cultură-identitate etnică și politică în antichitatea greacă
- speciale: „Cetatea Orgame/Argamum și teritoriul său”: identificarea urmelor arheologice caracteristice pentru definirea teritoriului (geografie, resurse naturale, artefacte specifice, distribuția și caracterul locuirii, căi de comunicație, opere defensive, locuri sacre, emporia). Tema presupune cercetări de teren interdisciplinare și săpături arheologice la Orgame/Argamum și în teritoriu.
    Teme mai vechi:
- generale: difuziunea importurilor ceramice de epocă greacă în zona gurilor Dunării; evoluția urbanistică ale unor centre din Dobrogea; circulație monetară în nordul Dobrogei; harta arheologică a județului Tulcea
- speciale: importuri ceramice la Orgame în perioada arhaică; caracterul locuirii de epocă greacă de la Orgame; fortificații grecești la Orgame; relația greco-indigenă în sec. VII-VI a.Chr.; emisiuni premonetare în lumea colonială vest-pontică; metode arheometrice de determinare a provenienței obiectelor arheologice. Cercetări materializat în săpături arheologice sistematice la Orgame (din 1975 până în prezent) și la Vișina (1979-1985), în numeroase periegheze și săpături de salvare în nordul Dobrogei (1975-1994), în colaborarea cu IFIN pentru analiza prin activare cu neutroni a cca 600 piese arheologice din metal (1979-1980) și în diverse publicații.


   
 Lucrări publicate:
   Cărți
-
Orgame/Argamum. I., Maria Coja, Cercetările arheologice dintre anii 1965-1985. Capitole dintr-o monografie arheologică inedită. Reunite și editate de Mihaela Mănucu-Adameșteanu, București, 2005, ISBN 973-0-04053-2.
-
Orgame/Argamum: à la recherche d’une colonie, Actes du Colloque international 2005 (editor general).
    Articole și studii
- Orgamé, în Ancient Greek Colonies in the Black Sea. Vol. I-II, ed. D.V. Grammenos – E. K. Petropoulos, Thessaloniki, 2003, p. 341-388 (l. franceză).
- Analyse quantitative des céramiques archaïques importées d’Orgamé, în Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom 24. bis 28. September 2001 veranstaltet durch das Archäologische Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ed. Bernhard Schmalz – Magdalene Söldner, Münster, 2003, p. 229-231.
- Orgamé / Argamum, Bucarest, 2001, ISBN 973-86083-1-7 (l. franceză).
- Amforele arhaice de la Orgame și câteva probleme de economie antică, Pontica, XXXIII-XXXIV, 2000-2001, p. 211-218.
- Céramique archaïque d’Orgamé, în Civilisation grecque et cultures périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire (ed. Alexandru Avram și Mircea Babeș), București, 2000, p. 194-204.
- Un’officina istriana per la produzione della ceramica a figure nere ?, Il Mar Nero, II, 1996, p. 103–112.
- Zidul de incintă romano-bizantin de la Argamum : un tronson din curtina de est, SCIVA, 49, 1998, 3-4, p. 233-258 (în colaborare).
- Tezaurul de semne premonetare în formă de vîrf de săgeată de la Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea, SCN, 1984, VIII, p. 17-24.
- Le rôle de la colonie grecque Orgamé dans la diffusion des éléments de civilisation hellénique, în PRAKTIKA. Actes du XII-e Congrès International d’Archéologie Classique, Athènes, 1983 (1985), p. 169-175.
- Amphores archaïques d’Istros et Orgamè, în Orgame/Argamum: à la recherche d’une colonie, Actes du Colloque international 2005 (în colaborare)
    Rapoarte de săpătură
- Jurilovca-Argamum, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 205-210.
- Jurilovca-Argamum, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, București 2006, p. 205-207.


Adresa de contact: e-mail: adamesteanu@rdslink.ro m.m.adamesteanu@gmail.com