INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Dăbâca Mircea Mihail
asistent cercetare
Sectorul de Arheologie
Greco-Romană și Epigrafie
 

    Formare profesională:
1. absolvent și licențiat al Facultății de Istorie din cadrul Universității București -
lucrarea de licență cu titlul Organizarea eclesiastică a provinciei Scythia Minor în perioada secolelor IV-VI p.Chr.
2. doctorand al Facultății de Istorie din cadrul Universității București

     Stagii de documentare: Ungaria; Bulgaria (1995); Germania (1996); Franţa (2003)

    Participare la săpături arheologice: Tropaeum Traiani (campaniile 1999, 2000 și 2001) și Histria, sectorul Basilica Episcopală (campania 2002), sectorul Basilica Florescu (campaniile 2002 și 2003).

    Teme de cercetare:
    lucrarea de doctorat cu titlul Instalații portuare în cetățile greco-romane din jurul Pontului Euxin, cu săpătură din campania 2003 pe șantierul arheologic Histria, al cărei scop este identificarea în partea de sud a cetății romane târzii a uneia din instalațiile portuare ale Histriei.

   
 Lucrări publicate:
-
Histria-Ghid Album, Ed. Ex Ponto, Constanța 2005 (160 pagini).
    Rapoarte de săpătură
- Istria, com. Istria, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România- campania 2004, București 2005, p. 191-200.


Adresa de contact: e-mail: mdabica@yahoo.com