INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Petolescu Constantin C.  
cercetător ştiinţific I
Sectorul de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie
 
 

    Formare profesională:
- Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti (1961 1966)
- doctorat în istorie, Universitatea Bucureşti (1978)
- Scurte stagii de documentare în Germania (bursă DAAD, octombrie decembrie 1985), Italia (Institutul Arheologic German din Roma, noiembrie 1990 ianuarie 1991), Elveţia (Universitatea Lausanne, septembrie octombrie 1991)
- Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Istorie: lector universitar - 15 februarie 1991; conferenţiar universitar - 15 februarie 1993; profesor universitar - 1 octombrie 1996)
- redactor responsabil adjunct al colegiului de redacţie al revistei «Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie» şi corespondent pentru România al publicaţiei Année épigraphique (Paris)
- 1997-2002, membru în comitetul de conducere al Asociaţiei Internaţionale de Epigrafie Greacă şi Latină
- membru în proiectul de reeditare a fasciculelor pentru România (Oltenia, Dobrogea) ale CIL III (Corpus Inscriptionum Latinarum)


     Distincţii
     Premiul “Vasile Pârvan” al Academiei Române (pe anul 2000: pentru lucrarea Inscriptions externes concernant l’histoire de la Dacie romaine, vol. I-II, Bucucreşti, 1996-2000)

     Săpături arheologice:
Sucidava (1963 1969), Slăveni (1964-1965), Romula (1966), Micia (1971-1977), Buridava (Stolniceni; 1972), Săcel (1975-1979), Bumbeşti (1979), Cătune (1981-1983), Câmpulung (Jidova, din 1978 până în prezent), Fâlfani Izbăşeşti (1995); Gresia (1996)

    Congrese internaţionale: epigrafie (1977, 1982, 1987), limes-ul roman (1974, 1976, 1983, 1997), Terra antiqua Balcanica (Veliko Tîrnovo, 1975, 1979), epigrafie (Constanţa 1977, Atena 1982, Sofia 1987), FIEC (Budapesta, 1979), Rangordnung (Lyon, 1994) etc 

   
Teme de cercetare:

   
    Lucrări publicate:

    Cărţi
- Les cultes orientaux dans la Dacie méridionale (colecţia „Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire Romain”, 54), E. J. Brill, Leiden, 1976, XVI + 71 p. + 32 pl. (coautor: Ion Berciu).
- Inscripţiile Daciei romane, II, Bucureşti 1976, 276 p. + 46 pl. (coautor: Gr. Florescu).
- Decebal, regele Dacilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991 (112 p. + 17 fig. în text).
- Scurtă istorie a Daciei Romane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995 (180 p. + 2 fig. în text şi 4 hărţi).
- Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant l’histoire de la Dacie romaine (Ier-IIIe sičcles), vol. I. Les provinces occidentales, Bucureşti, 1996 (238 p. + 8 pl.); vol..II. Zones de CIL III et CIL VIII, Bucureşti 2000 (în pregătire pentru tipar) (Editura Enciclopedică).
- Dacia şi Imperiul Roman, Editura Teora, Bucureşti, 2000 (420 p.).
- Contribuţie la tratatul de Istoria României, vol. I, Bucureşti, 2001 p. 668-720 (Dacia în perioada 44 a.Chr.-106 p.Chr.).
- Epigrafia latină, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2001 (272 p.+8 planşe).
- Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 2002 (198 p.).
- Inscripţii Latine din Dacia, Bucureşti, 2005 (332 p.).
   Articole şi studii

-
Vasile Christescu, Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2005), p. 481-484 (în colaborare).
-
Cariera centurionului M. Calventius Viator, Pontica 37-38, 2005, p. 195-198.
- Albata decursio, Analele Universităţii din Craiova. Seria ştiinţe filologice. Limbi şi literaturi clasice, I, 2004, p. 164-169;
- Graniţa de sud-est a Daciei romane pe timpul împăratului Caracalla, Argesis, 14, 2005, p. 271-278;
- Organizarea administrativă a Daciei romane, Studii şi articole de istorie, 71, 2006, p. 137-149;
- Organizarea provicială a Daciei, în catalogul expoziţiei Dacia Augusti Provincia, deschisă la Muzeul Naţional de Istorie, p.17-26;
- Cronica epigrafică a României (XXI-XXIV, 2001-1004), SCIVA, 54-56, 2003-2005, p. 337-396.
- Dacia e l’Impero. L’imagine della Dacia nel spazio geografico antico, Dacia N.S., 50, 2006 (2007), p. 77-84.
- Anthroponymie et histoire, Dacia N.S., 50, 2006 (2007), p. 121-126.
- Cronica epigraficǎ a României (XXV, 2005), SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 211-222.

Editări:
1. Studia historica et theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, Iaşi 2003 (volum coordonat de C. C. Petolescu, T. Teoteoi şi A. Gabor) (840 p.).
2 Vasile Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Ars Docendi, Bucureşti, 2004 (ediţie îngrijită de C. C. Petolescu şi Claudiu Christescu; reactualizare bibliografică şi postfaţă de C. C. Petolescu).Adresa de contact: e-mail: