INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Suceveanu Alexandru
cercetător ştiinţific I
Sectorul de Arheologie Greco-Romană și Epigrafie
 

    Formare profesională:
- Absolvent al Facultății de Filologie Clasica a Universității București ( 1961 )

    Șantiere arheologice:
- responsabil științific el șantierului arheologic Histria ( din 1989)

    Teme de cercetare:
    Arheologia epocii romane timpurii ( secolele I - III p. Chr. ) din Dobrogea.
- Stratigrafia acestei epoci
- Istoria ei politică
- Viața economică
- Organizarea administrativă (statutele juridice ale cetăților grecești și romane)
- Viața rurală
- Termele romane

    Arheologia epocii romane târzii ( secolele IV - VII p. Chr. ) din Dobrogea.
- Stratigrafia acestei epoci
- Organizarea administrativă.
- Bazilici creștine.


   
 Lucrări publicate:
     Cărți
- Viața economică în Dobrogea romană ( secolele I - III e.n. ), București, 1977
- Histria VI. Les thermes romains, București - Paris, 1982 ( cu colaboratori ).
- La Dobroudja romaine, București, 1991 ( în colaborare),
- Fântânele. Contribuții la studiul vieții rurale în Dobrogea romană, București, 1998 (cu colaboratori)
- Histria X. La céramique romaine des I - III siècles ap. J.-C., București, 2000.
- Halmyris I, Cluj-Napoca, 2003 (în colaborare)
- Alexandru cel Mare, București, 1993
- Histria-Ghid Album, Ed. Ex Ponto, Constanța 2005 (160 pagini).
     Articole și studii
- 170 Année d’Arhéologie en Roumanie, Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2005), p. 11-18.
- A doua fondare a Histriei în Studia Historica et Archaeologica in Honorem Magistrae Doina Benea, Timișoara, 2004 (apărut în 2005), p.361-371.
- Thermes et aqueducs en Scythie Mineure, în volumul omagial Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Țeposu Marinescu, București, 2005, p.489-500.
    Rapoarte de săpătură
- Istria, com. Istria, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România- campania 2004, București 2005, p. 191-200 (în colaborare).
Adresa de contact: e-mail: