INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Vîlcu Aurel
cercetător științific I
Sectorul de Numismatică                                     cv complet
 

Coordonator al proiectului nr. 2, Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică și modernă, din cadrul programului de cercetare nr. 5 al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” având drept scop valorificarea prin publicare a colecțiilor existente și a materialului numismatic rezultat din cercetări arheologice.

Expert în bunuri arheologice și istoric documentare (domeniul numismatică), atestat nr. 277 din 17.12.2003 eliberat de Ministerul Culturii și Cultelor
E-mail: aurelvilcu@yahoo.com ; aurelvilcu@gmail.com

Formare profesională
2010-2012: Studii postdoctorale. Academia Română.
2000-2007: Doctorat. Facultatea de Istorie a Universității București
1997-1998: Studii aprofundate. Facultatea de Istorie a Universității București
1992-1997: Facultatea de Istorie a Universității București
1988-1992: Liceul Teoretic “Gib Mihăescu” Drăgășani
Comitete de redacție în specialitate
2010-... redactor șef adjunct al revistei Studii și Cercetări de Numismatică (serie
nouă). Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”
2011-... membru în colegiul de redacție al revistei
Peuce. ICEM Tulcea.
2013-... membru în colegiul de redacție al revistei
Studii și Cercetări de Istorie Veche
și Arheologie
. Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”
2015-... membru în comitetul științific la
Revista de Cercetări Arheologice și
Numismatice.
Muzeul Municipiului București
2016-... membru în colegiul de redacție al revistei
Dacia. Revue d’archéologie et
d’histoire ancienne
. Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”
1998-2010 membru în comitetul de redacție al
Buletinului Societății Numismatice
Române
, cu sediul la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”.
2000-2007 membru în colegiul de redacție al seriei „Simpozion de Numismatică”
editată de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" în colaborare cu Muzeul
Național de Istorie a Moldovei din Chișinău.
Proiecte naționale și internaționale:
a)
proiecte internaționale
- Monedă, economie, societate, în cadrul PICS, Academia Română și CNRSFranța (2004-2006)
- GDRE-„Trouvailles monétaires”, coordonat de prof. dr. Georges Depeyrot
(CRH-Paris), pus în lucru printr-un acord între CNRS-Franța, Academia Română
și parteneri din Polonia, Republica Moldova și Slovenia (2007-2010).
b)
proiecte naționale
- Studii de arheometalurgie folosind metode analitice nucleare asupra unor
obiecte din aur, argint și bronz din patrimoniul muzeal românesc (Archaeomet)
,
în cadrul Programului Cercetare de Excelență promovat de Ministerul Educației
și Cercetării-Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (2006-2008).

- Studii de autentificare și proveniență pe obiecte din aur, argint și bronz din
muzeele românești folosind metode atomice și nucleare (Romarchaeomet)
, în
cadrul Programului Cercetare de Excelență promovat de Ministerul Educației și
Cercetării-Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (2007-2010).
- Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și
implementarea programului de studii și cercetare postdoctorală (2010-2012).
-
Habitat, mediu și resurse naturale în zona Dunării de Jos în pre- și protoistorie
(HABITAT)
, Contract PN-II-PT-PCCA-2013, nr. 339 ⁄ 2014 (2014-2017)
Stagii de documentare în străinătate:
2003:
British Institute of Archaeology din Ankara (Turcia)
2005:
Biblioteca Centrale Nazionale din Roma, Institutul Italian de Numismatică
și Muzeul Bottacin din Padova
2008: Cabinet de Medailles-Bibliotheque Nationale, Paris
2009: Cabinet de Medailles-Bibliotheque Nationale, Paris
2010: CNRS/École Normale Supérieure-Archéologies d’Orient et d’Occident et textes
anciens (AOROC), Paris
2011: Institutul de Arheologie al Academiei Bulgare de Științe
2012: Institutul de Arheologie al Academiei Bulgare de Științe
2012: CNRS/École Normale Supérieure-Archéologies d’Orient et d’Occident et
textes anciens (AOROC), Paris
Premii
2011. Premiul Eudoxiu Hurmuzaki al Academiei Române pentru teza de doctorat
Moneda otomană în Țările Române în perioada 1687-1807, Editura Istros, Brăila,
2009Adresa de contact: e-mail: aurelvilcu@yahoo.com