INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Nicolae Eugen
cercetător științific I - director științific al Institutului
Sectorul de Numismatică
 

    Formare profesională:
1975-1979 Facultatea de Istorie a Universității din București; lucrare de licență coordonată de Mihai Maxim
1997 Doctorat în istorie susținut la Facultatea de Istorie a Universității din București: Moneda otomană în Țările Române în perioada 1451-1512, teză coordonată de prof. dr. Constantin Preda

    Funcții:
- redactor responsabil al publicațiilor de numismatică; membru în comitetul de redacție al revistei Dacia
- membru al Societății de Numismatică din Republica Moldova; membru al Societății de Genealogie, Heraldică și Arhivistic㠓Paul Gore” de la Chișinău; membru de onoare al Societății Numismatice Croate

    Teme de cercetare curente:

- Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică și modernă: Descoperiri monetare din România (prelucrare de material numismatic din săpăturile și colecțiile institutului)
- Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică și modernă: Descoperiri monetare din Republica Moldova (în cadrul acordului de colaborare dintre Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldova)
- Vestigii islamice de la Costești și Orheiul Vechi (în cadrul acordului de colaborare dintre Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldova)
   Teme mai vechi:
- Monede descoperite la Sucidava din colecțiile Institutului de Arheologie din București (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
- Monedele bizantine timpurii (sec. VI-IX) din colecțiile Institutului de Arheologie din București (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
- Monedele bizantine timpurii din sec. X-XI din colecțiile Institutului de Arheologie din București (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
- Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică și modernă: Moneda otomană în Țările Române (sec. XIV-XVI)
- Monedă, economie, societate: Monedele de aur din colecția Institutului de Arheologie din București (în cadrul Programului Internațional de Cooperare Științifică dintre Academia Română și Centre National de la Recherche Scientifique – Franța)(în colaborare cu Aurel Vîlcu și Theodor Isvoranu)
   Temele de cercetare vizează materialul numismatic din colecțiile institutului sau recuperat din săpăturile arheologice ale institutului, din alte colecții publice sau private din România, ca și din colecții de la Chișinău (în cadrul acordului de colaborare dintre Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldovei).


   
 Lucrări publicate:
     Cărți
- Monnaies d’or de l’Institut d’Archéologie de Bucarest, Wetteren, 2006 (în colaborare)
- Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, I-III, coord. C. Preda, București, 1994-1996-2000 (autor sau coautor a 112 articole și redactor coordonator)
- Moneda otomană în Țările Române în perioada 1451-1512, Chișinău, 2003
     Articole și studii 
- Minimi din tezaurul descoperit la Constanța în cartierul Anadolchioi, Buletinul Societății Numismatice Române, 80-85 (1986-1991), 1992, p. 101-115 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
- Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Radu Vodă, comuna Izvoarele, județul Giurgiu, Studii și Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 109-135 (în colaborare cu Emil Păunescu)
- Monedele de cupru bătute în Orașul Nou (Șehr al-cedid), Simpozion de Numismatică, Chișinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii și note, București, 2003, p. 167-179.
- Monedele de tip Costești-Gârla, în Simpozion de Numismatică, Chișinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii și note, București, 2005, p. 81-88.
- Cercetări arheologice de salvare pe teritoriul satului Căciulați, comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov (1991-1993), în București, Materiale de Istorie și Muzeografie, 18, 2004 (2005), p. 20-40 (în colaborare)
- Inscripția funerară din secolul al XIV-lea descoperită la Orheiul Vechi în 1986, în vol. Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), Chișinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii și note, Editura Enciclopedică, București 2005, p. 81-88.
- Monedele de tip Costești-Gârla, în vol. Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), Chișinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii și note, Editura Enciclopedică, București 2005, p. 89-104.
- O capsulă de teriac descoperită la Orheiul Vechi, în vol. Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), Chișinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii și note, Editura Enciclopedică, București 2005, p. 181-184.
- Un tezaur de monede tătărești descoperit la Orheiul Vechi, în Simpozion de Numismatică, Chișinău, 20-22 octombrie 2005, p. 10.
- Medalii referitoare la participarea României la Expoziția universală de la Paris din anul 1867 (colecția Muzeului Național de Antichități), în Simpozion de Numismatică, Chișinău, 20-22 octombrie 2005, p. 16-17 (în colaborare)
- Le monnayage en Bessarabie dans deuxième moitié du XIVe siècle, în XIII Congreso Internacional de Numismatica, Madrid – 2003, Actas, Madrid, 2005 (2006), p. 1367-1373.
- Une curiosité numismatique: des émissions en cuivre de Bayezid Ieravec contremarques, rezumat publicat în Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Bucharest, Romania, 1-5 november, 2006, Abstracts, Istanbul, 2006, p. 71.


Adresa de contact: e-mail: eugenicolae@yahoo.com