INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Isvoranu Theodor
cercetător ştiinţific
Sectorul de Numismatică
 

    Formare profesională:
1992-1997: Facultatea de Istorie a Universității București, secția Istorie Veche și Arheologie
-lucrare de licență coordonată de prof. dr. Mircea Babeș
2001: doctorand cu tema Contribuții la circulația monetară de la Tomis pe baza colecției Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” (sec. VI a.Chr. – VII p.Chr.), coordonator dr. Gheorghe Poenaru Bordea; din 2004 dr. Eugen Nicolae

-2000...: membru în colegiul de redacție al Buletinului Societății Numismatice Române, cu sediul la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”.
-2000...: membru în colegiul de redacție al seriei „Simpozion de Numismatic㔠editată de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău.
-2001...: membru al Societății Numismatice Române.
-2003...: membru al Societății Numismatice din Republica Moldova.
 

     Teme de cercetare:
     Teme curente:
- Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică și modernă: descoperiri monetare din România (prelucrare de material numismatic din săpăturile și colecțiile Institutului); identificări monede
- Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică și modernă: descoperiri monetare din Republica Moldova (în cadrul acordului de colaborare dintre Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldova)
     Teme mai vechi:
- Imitațiile de tip Filip al II-lea pe teritoriul României. Tezaurul de la Cârlomănești (în colaborare cu M. Babeș și E.M. Constantinescu)
- Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică și modernă: Monede antice descoperite pe teritoriul Basarabiei (în colaborare cu E. Nicolae)
- Monedă, economie, societate: Monedele de aur din colecția Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”din București (în cadrul Programului Internațional de Cooperare Științifică dintre Academia Română și Centre National de la Recherche Scientifique – Franța) (în colaborare cu A. Vîlcu și E. Nicolae)


   
 Lucrări publicate:
   Cărți
- Les monnaies d'or de l'Institut d'Archéologie de Bucarest, Wetteren, 2006 (în colaborare)
   Articole și studii
1. Monede thasiene din tezaurul descoperit la Fântânele, jud. Teleorman, în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai voievod Viteazul, Chișinău, 28-30 mai. Comunicări, studii și note, Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 47-54.
2. Monede antice descoperite la Cogealac și Camena, în volumul Simpozion de numismatică organizat în memoria martirilor căzuți la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Comunicări, studii și note, Editura Enciclopedică, București, 2002, p. 101-108 (în colaborare cu E. Nicolae).
3. Un tezaur de la începutul sec. II p.Chr. descoperit la Râfov, jud. Prahova, în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenței României, Chișinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii și note, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 55-57 (în colaborare cu M. Dima).
4. Monede bizantine de la Tomis și împrejurimi în colecția Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, ibidem, p. 137-161 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea).
5. Monede antice descoperite în Basarabia, în volumul Simpozion de numismatică dedicat Centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), Chișinău, 26-28 noiembrie 2003. Comunicări, studii și note, Editura Enciclopedică, București, 2005,
p. 65-73.


Adresa de contact: e-mail: theodor_isvoranu@yahoo.com