INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
Anca-Diana Popescu
cercetător ştiinţific III
Sectorul de Arheologie Preistorică
 
 

    

Formare profesională:
1. Absolventă a Facultăţii de Istorie- Universitatea Bucureşti (1995), cu lucrarea de licenţă Etapele târzii ale culturii Monteoru, conducător ştiinţific- prof. dr. Alexandru Vulpe.
2. Doctor în istorie (2005), cu lucrarea Aşezarea de epoca bronzului de la Costişa (jud. Neamţ). Monografie arheologică, conducător ştiinţific – prof. dr. Alexandru Vulpe.

    Participare la săpături arheologice: Năeni (1991, 1993), Popeşti (1993), Sărata Monteoru (1994-1995), Costişa (2001-2006), Roşia Montană (2004).

    Teme de cercetare:Activitatea de cercetare este orientată pe studierea preistoriei spaţiului central şi est-european, cu referire specială la epoca bronzului.
1. Structuri de locuire din epoca bronzului.
2. Construcţii fastuoase din epoca bronzului.
3. Circulaţia metalelor în epoca bronzului- implicaţii sociale.
4. Piese şi garnituri de port din epoca bronzului.

    Lucrări publicate:
1. Ceramica cu decor striat de la Costişa şi Deleni, Angustia 5, 2000, p. 203-208.
2. Bone accessory of a bronze age necklace, Dacia N.S., 43-44, (1999-2001) 2003, p. 17-30.
3. Beiträge zur Keramik vom Typ Costişa, în C. Kacsó (ed.), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im Karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den Benachbarten Gebieten, Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag, Baia Mare, 2003, p. 379-401.
4. Cercetările arheologice de la Costişa, jud. Neamţ, din anii 2001-2002, Memoria Antiquitatis 23, 2004, p. 277-294 (în colaborare).
5. Aşezarea de epoca bronzului de la Costişa (jud. Neamţ). Monografie arheologică (rezumatul tezei de doctorat), SCIVA 54-56, 2003-2005 (2006), p. 313-322.
6. Beyond typology: metal axes and their potential, Dacia N.S., 50, 2006 (2007), p. 431-450.
7. Un fragment de car miniatural din lut de la Rugineşti (jud. Vrancea), SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 113-128.
    Rapoarte de săpătură
- Costişa, com. Costişa, jud. Neamţ, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 130-131 (în colaborare).
- Costişa, com Costişa, jud. Neamţ, în Cronica cercetărilor arheologice din România- campania 2005, Bucureşti 2006, p. 140-141 (în colaborare)

    Lucrări predate la tipar:
1. Beyond typology: metal axes and their potential, Dacia N.S., 50, 2006.
2. Un fragment de car miniatural din lut de la Rugineşti (jud. Vrancea), SCIVA, 2004-2005.

Adresa contact: ancadiana_popescu@yahoo.com