Congrese, Simpozioane, Colocvii internationale
-1971, Belgrad, al VIII-lea Congres al Uniunii Internaționale de Științe Preistorice și Protoistorice (UISPP)
-1976, București, al II-lea Congres Internațional de Tracologie
-1979, Berlin-West, simpozionul „Palast und Hütte”, organizat de Fundația Humboldt
-1980, Londra, colocviul anglo-român de arheologie și istorie veche
-1980, București, colocviul româno-german, în colaborare cu Universitatea din Saarbrücken
-1981, București, colocviul româno-slovac, în colaborare cu Institutul de Arheologie din Nitra
-1983, Brežice (Iugoslavia), simpozion privind epoca Latène în Europa centrală și de sud-est
-1983, Meiningen (RDG), simpozionul internațional Frühe Völker in Mitteleuropa
-1984, Xanthi (Grecia), simpozionul internațional Influență, difuziune, migrație
-1988, București, colocviul româno-german Imperiul roman și relațiile sale cu popoarele învecinate în sec. I-IV, în colaborare cu Goethe-Institut București
-1988, Mainz, colocviul Transilvania în epoca romană și epoca migrațiilor, organizat de „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde”
-1990, Chișinău, conferință arheologică internațională
-1991, Bratislava, al XII-lea Congres UISPP
-1993, Roma – Accademia di Romania, colocviul internațional Roma Trajanea – La Romanita Orientale
-1996, Atena, conferința L’archéologie roumaine aujourd’hui, în colaborare cu Ministerul grec al Culturii, Direcția antichităților preistorice și clasice
-1997, Saarbrücken, colocviul internațional Archäologische Denkmalpflege im vereinten Europa, organizat de „Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland“
-1998, Marburg/Lahn, al V-lea colocviu internațional al Seminarului de Preistorie, cu tema Kontakt -Kooperation - Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und 4. Jh.n.Chr.
-2000, Leipzig, conferința internațională In search of identities: people – tribe – culture – ethnos, organizată de Universitatea din Leipzig
-2001, Liège, al XIV-lea Congres UISPP
-2003, Berlin, conferința internațională Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890-1930) im europäischen Vergleich, organizată de Universitatea Humboldt
-2004, Göteborg, conferința internațională Histories of Archaeology. Archives, ancestors, practices, prezentat posterul « Archéologues sans frontières ». Towards a history of international archaeological congresses. 1866-2006.
-2004, Stockholm, conferința internațională Romania – cultural contacts through centuries, cu ocazia expoziției arheologice românești „Guldskatter – Rumänien under 7000 år” la Medelhavsmuseet
-2005, Tomar (Portugalia), program intensiv (IP) în cadrul acordului Erasmus-Socrates pe tema managementului patrimoniului arheologic, cu participanți (profesori și studenți din Portugalia, Brazilia, Senegal, Italia, Cehia, Estonia, Suedia și România (2 studenți);
- 2005, Budapesta, masa rotundă internațională Les civilisés et les barbares (du Ve au II siècle av. J.-C.)
- 2005, Cork (Irlanda), Congresul EAA (Asociația Europeană a Arheologilor ), participare la întâlnirea de lucru a Proiectului AREA (Archives of European Archaeology).
- 2005, Sofia , Conferința Internațională Humboldt Challenges to the science in south-east european countries before their membership in European Union,
- 2006, Praga, în cadrul proiectului AREA, seminarul științific Sites of Memory
- 2006, Paris (Franța), colocviul « Celtes et Gaulois », Collège de France
- 2006, Durham (Marea Britanie), reuniune AREA și colocviul « Networks, contacts and competition in the history of archaeology »
- 2006, Lisabona (Portugalia), al XV-lea Congres UISPP : co-organizator al Colocviului 75.

 

LISTA SELECTIVĂ A PUBLICAȚIILOR


CĂRȚI
Das Gräberfeld von Les Jogasses, Bonn, 1974, Rudolf Habelt Verlag (Seria Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, vol.13), 74 p., 31 pl.;
Die Poienești-Lukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Bonn, 1993, Rudolf Habelt Verlag (Seria Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, vol.30), 248 p., 46 fig., 56 pl.;
Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, ed. C. Preda, vol. 1, București, 1994 (autor 35 voci); 2, 1996 (autor 30 voci); 3, 2000 (autor 20 voci);
Istoria românilor, vol.I, Moștenirea timpurilor îndepărtate, București, 2001(autor: pp. 501-531, 725-727, 745-762, 797-802);
Cărți editate de Mircea Babeș:
Al. Odobescu, Opere, IV, Tezaurul de la Pietroasa, editat, cu Introducere, Comentarii și Note de Mircea Babeș, București, 1976.
M. Opperman, Tracii între arcul carpatic și Marea Egee (titlul original: Die Thraker zwischen Karpatenbogen und Ägäis), editat, cu Prefață și Note de Mircea Babeș, Bucharest, 1988.
* * * Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, editat de Alexandru Avram și Mircea Babeș, București, 2000.
STUDII ȘI ARTICOLE

- Noi date privind arheologia și istoria bastarnilor, SCIV 20, 1969, 195-217;

- Zu den Bestattungsarten im nördlichen Flachgräberfeld von Romula, Dacia 14, 1970, 167-206;

- Dacii și bastarnii, Memoria Antiquitatis 2, 1970 (1972), 215-236;

- Germanische latènezeitliche "Feuerböcke" aus der Moldau, 51.-52. Bericht RGK 1970-1971, 176-196 (colab. cu V.Mihailescu-Bîrliba);

- Necropola daco-romană de la Enisala, SCIV 22, 1971, 19-45;


-Puncte de vedere relative la o istorie a Daciei preromane, SCIVA 25, 1974, 2, 217-244;

- Problèmes de la chronologie de la culture géto-dace à la lumière des fouilles de Cârlomănești, Dacia 19, 1975, 125-139;


- Statuetele geto-dace de la Cârlomănești (jud. Buzău), SCIVA 28, 1977, 3, 319-352;

- Le stade actuel des recherches sur la culture géto-dace à son époque de développement maximum (IIe siècle av.n.e. - Ier siècle de n.e.), Dacia 23, 1979, 5-19;

- L'unité et la diffusion des tribus géto-daces à la lumière des données archéologiques (IIe siècle av.n.è. - Ier siècle de n.è., în: Actes du IIe Congrès International de Thracologie, II, Bucharest, 1980, 7-23;

- Marile etape ale dezvoltării arheologiei în România, SCIVA 32, 1981, 3, 319-330;

- Zum Siedlungswesen der Geto-Daker in der Zeit vor der römischen Eroberung, în: Palast und Hütte. Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum, Mainz, 1982, 461-472;

- Vasile Pârvan și arheologia geto-dacă, SCIVA 33, 1982, 4, 359-364;

- Paftalele Latène tîrzii din sud-estul Europei, SCIVA 34, 1983, 196-221;

- Date arheologice și istorice privind partea de nord-est a Daciei în ultimele secole înaintea erei noastre, SCIVA 36, 1985, 3, 183-21;

- Preocupări de preistorie în activitatea de arheolog a lui Alexandru Odobescu, Memoriile Secției de Științe Istorice (Academia R.S.R.), Seria IV, tom IX, 1984 (1987), 136-143;

- Die Frühgermanen im östlichen Dakien in den letzten Jahrhunderten v.u.Z. Archäologische und historische Belege, în: Frühe Völker in Mitteleuropa, Berlin, 1988, 129-156;

- Descoperirile funerare și semnificația lor în contextul culturii geto-dace clasice, SCIVA 39, 1988, 3-32;

- O unealtă toreutică din sec.IV-III a.Chr. de la Oprișor (jud. Mehedinți), SCIVA 44, 1993, 125-134;

- Ein Jahrtausend Geschichte und Zivilisation: Die Geto-Daker, în: Goldhelm, Schwert und Silberschätze. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit, Frankfurt a. Main, 1994, 35-51;

- Siebenbürgen in der Römerzeit. Zur Frage der Kontinuität und der Romanisierung der Geto-Daker, în: Siebenbürgen zur Zeit der Römer und der Völkerwanderung, hrsg. von W.Schuller (Siebenbürgisches Archiv 29), Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 1994, 117-144;

- Die Beziehungen der Geto-Daker zu dem Römischen Reich vor Trajans Eroberung, Arheologia Moldovei 17, 1994, 49-56;

- Despre fortificațiile "Cetății Jidovilor" de la Coțofenii din Dos, SCIVA 48, 1997, 3, 199-236;

- Ein Tamga-Zeichen aus der dakischen Siedlung von Ocnița, în: Transsilvanica. Archäologische Untersuchungen zur älteren Geschichte des südöstlichen Mitteleuropa. Gedenkschrift für Kurt Horedt, Internationale Archäologie. Studia honoraria 7, Rahden/Westf., 1999, 223-239 (varianta în limba rusă: - Tamga iz dakijskogo poselenija v Oknice (Buridava), STRATUM plus 4/2003-2004 (2005), p. 467-479)

- Stațiunea geto-dacă de la Cetățeni. Descoperiri și informații recuperate, SCIVA 50, 1999, 1-2, 11-31;

- "Devictis Dacis". La conquête trajane vue par l'archéologie, în: Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, Bucharest, 2000, 323-338;

- Poienești-Lukaševka-Kultur, în: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23, Berlin – New York, 2003, 230-239;

- Rumänien und Republik Moldau, 2. Latènezeit und Römische Kaiserzeit, în: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 25, Berlin-New York, 2003, 469-479;

- The brooch from Horodnica: Dacian, Celtic or Germanic?, în: Celts on the margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD. Dedicated to Zenon Wożniak, Krakow, 2005, 121-129;

- O nou㠄fibulă pomeranian㔠în România, Arheologia Moldovei XXVIII, 2005, 139-148, (colab. cu R. Coman)

- Von Odobescu bis Nestor. Der Werdegang des archäologischen Studiums in Rumänien bis zur kommunistischen Machtergreifung, în: Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890-1930) im europäischen Vergleich, Berlin, 2005, 237-248 ;