INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Toderaș Meda
asistent cercetare
Sectorul de Arheologie Preistorică
 

    Formare profesională:
- Universitatea București- Facultatea de Istorie specializarea arheologie preistorică (cu lucrarea de licență - Cultura vaselor campaniforme în bazinul mijlociu al Dunării, coordonator prof. univ.dr. Alexandru Vulpe);
- 2001 master- Universitatea București- Facultatea de Istorie, specializarea istorie veche și arheologie cu lucrarea Cultura Makó, coordonator prof. univ.dr. Alexandru Vulpe;
- 2001 doctorand în cadrul Universității București- Facultatea de Istorie cu lucrarea Hallstattul târziu pe teritoriul României, coordonator prof. univ.dr. Alexandru Vulpe;

 
    Teme de cercetare:
     
hallstattul târziu;

   
 Șantiere arheologice:
- Năeni- Zănoaga, jud. Buzău (1996-1998, 2000, 2001), responsabil Ion Motzoi Chicideanu; așezare din epoca bronzului, cultura Monteoru
- Cârna-Nasta, jud. Dolj (1996-1998), responsabil Ion Motzoi Chicideanu, așezare de epoca bronzului (cultura Gârla Mare), complexe hallstattiene timpurii și târzii;
- Bistreț-Cabana de Metal (1999-2000), responsabil Ion Motzoi Chicideanu, necropolă din epoca bronzului, cultura Gârla Mare;
- Năeni- Fințești- Șipot, jud. Buzău (2001), responsabil Ion Motzoi Chicideanu; așezare din epoca eneolitică, cultura Gumelnița;
- Costișa (2001), responsabil Alexandru Vulpe, așezare de epoca bronzului, cultura Costișa, cultura Monteoru
- Roșia Montană, jud. Alba (2002-2004), responsabil Vlad V. Zirra, în cadrul Programului Național de Cercetare Alburnus Maior; necropolă din epoca romană
- Bâzdâna, com. Calopăr, jud Dolj (2005), responsabil Vlad V. Zirra, așezare getică fortificată
- Pietrele, punctul Măgura Gorgana, com. Băneasa, jud. Giurgiu (2005-2006) ,coordonatori prof. dr. Alexandru Vulpe și prof. dr. Svend Hansen; în cadrul Proiectului Arheologic Pietrele, tell, cultura Gumelnița

   
Rapoarte de săpătură
- Pietrele, com. Băneasa, jud. Giurgiu, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, București 2006, p. 264-266 (în colaborare).Adresa de contact: e-mail: