INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Mircea Babeş
cercetător ştiinţific I
Sectorul de Arheologie Preistorică
 

         Formare profesională:
1. Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, 1959-1964
2.
doctorat în istorie la aceeaşi Universitate, mai 1978, cu teza: Moldova centrală şi de nord în sec. II-I î.e.n., sub conducerea profesorilor Ion Nestor († 1974) şi Dumitru Berciu.

-
profesor universitar (din 1996),

- directorul Seminarului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Universităţii din Bucureşti (din 1997)

- directorul proiectului Program complex de formare şi cercetare în arheologie, muzeologie şi protecţia patrimoniului arheologic(Grant CNCSIS D-191, 2001-2002; 100 000 USD)
- directorul proiectului: Civilizaţia traco-geto-dacă în lumina cercetărilor arheologice sistematice de la Cârlomăneşti, jud. Buzău , cu participarea Facultăţii de Istorie, Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” şi a Muzeului Judeţean Buzău (Grant CNCSIS 1532/2003-2005)
- directorul proiectului: Aşezarea şi cimitirele preistorice de la Zimnicea, siturile „Cetate” şi „Câmpul Morţilor”. (Grant al Academiei Române – GAR 283, 2003-2004)
- directorul proiectului: « Arheologi fără frontiere. Dimensiunile europene ale arheologiei din Romnia. 1834-1989 » (Grant CNCSIS 1050/2006-2008 )
-
participant la  grantul ARCHAEOMETALURGIA, în colaborare cu IFIN, Institutul de Arheologie « Vasile Pârvan », Facultatea de Istorie şi Muzeul Naţional de Istorie a României

Colaborări internaţionale
- responsabil pentru România în cadrul proiectului Lexikon der Keltischen Archäologie, coordonat de Academia Austriacă de Ştiinţe, 2003-2005 (Prof.dr. O.-H. Urban)
- responsabilul colectivului din Institutul de Arheologie din Bucureşti, participant la proiectul internaţional AREA (Archives of European Archaeology), finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului CULTURA 2000, alături de echipe din 12 ţări (2005-2008). Lider de proiect CNRS, prin Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie - UMS René Ginouvés, Nanterre ; finanţare EU pentru echipa română 36 000 euro
- participare la Programul Socrates IP, în colaborare cu Institutul Politehnic din Tomar (Portugalia), cu tema Heritage Management, (2005-2006).

Specializări în străinătate:
-
bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt la Universitatea din Saarbrücken (RFG), Institut für Vor- und Frühgeschichte, sub conducerea prof.dr. Rolf Hachmann (1971-1972, 1975, 1979-80);

- bursier UNESCO, „Bursa G. Katzarow”, la Institutul de Tracologie din Sofia, sub conducerea prof. Al. Fol (1977)

    Participare la săpături arheologice:
Săpături arheologice de amploare:
Boroseşti, jud. Iaşi (1968-1978); Cârlomăneşti, jud. Buzău (1967-1981, 2001-2006); Enisala, jud. Tulcea (1968-1969); Poieneşti, jud. Vaslui (1979-2000); Reşca-Romula , jud. Olt (1965-1970); Zimnicea, jud. Teleorman (2000-2004);
Sondaje şi săpături de salvare:
Fântânele, jud. Teleorman (1965); Giurgiu (1965); Davideni, Ghelăieşti şi Bârgăoani, jud. Neamţ (1968-1969); Hamcearca, jud. Tulcea (1968);

    Teme de cercetare:
- civilizaţia şi istoria geto-dacilor în epoca preromană (a II-a epocă a fierului)
- istoria şi cultura bastarnilor germanici (studiul monografic al culturii Poieneşti-Lukaşevka)
- dacii liberi şi primele migraţii în spaţiul extracarpatic, în epoca romană (sarmaţii, goţii)
- rit şi ritual funerar în Imperiul roman
- istoria arheologiei în România / ediţii critice (Al. Odobescu)
- arheologie practică (metode de teren, organizare, legislaţie)

Alte activităţi
-membru al Comisiei Naţionale de Arheologie
-membru în Colegiul de redacţie (1972) şi redactor şef al revistei Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie (din 1995)
-membru în Consiliul ştiinţific (wiss. Beirat) al anuarului Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (BerRGK) de la Frankfurt/Main
-membru în colegiul de redacţie al revistei STRATUM plus (Sankt Petersburg-Chişinău-Odessa-Bucureşti
-preşedinte de onoare al Clubului Humboldt din România

Apartenenţă la societăţi străine şi organisme internaţionale
-         membru corespondent al Institutului Arheologic German (1991)
-         membru al Consiliului Permanent (din 1991) şi al Comitetului Executiv al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice - UISPP (ales la Congresul de la Liège, din 2001); preşedinte al Comisiei 1 (Istoria arheologiei) a UISPP

Premii ştiinţifice
-         Premiul „Perpessicius” acordat de Muzeul Literaturii Române şi de revista Manuscriptum pentru cea mai bună ediţie critică a anului 1976: Al. Odobescu, Opere IV, Tezaurul de la Pietroasa, Editura Academiei, Bucureşti, 1976

-    Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române pe anul 1993 pentru monografia Die Poieneşti-Lukasevka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum
östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Bonn, 1993

     
Congrese:
(lista completă)

-2005, Tomar (Portugalia), program intensiv (IP) în cadrul acordului Erasmus-Socrates pe tema managementului patrimoniului arheologic, cu participanţi (profesori şi studenţi din Portugalia, Brazilia, Senegal, Italia, Cehia, Estonia, Suedia şi România (2 studenţi);
- 2005, Budapesta, masa rotundă internaţională Les civilisés et les barbares (du Ve au II siècle av. J.-C.)
- 2005, Cork (Irlanda), Congresul EAA (Asociaţia Europeană a Arheologilor ), participare la întâlnirea de lucru a Proiectului AREA (Archives of European Archaeology).
- 2005, Sofia , Conferinţa Internaţională Humboldt  Challenges to the science in south-east european countries before their membership in European Union,
- 2006, Praga, în cadrul proiectului AREA, seminarul ştiinţific Sites of Memory

-
2006, Paris (Franţa), colocviul « Celtes et Gaulois », Collège de France
-
2006, Durham (Marea Britanie), reuniune AREA şi colocviul « Networks, contacts and competition in the history of archaeology »
-
2006, Lisabona (Portugalia), al XV-lea Congres UISPP : co-organizator al Colocviului 75.

     Conferinţe publice la universităţile din Bochum (1970, 2000), Saarbrücken (1971), München (1980), Marburg/Lahn (1981), Berlin, Freie Universität şi Humboldt-Universität (1994, 1998, 2004), Klagenfurt (1999), Viena (2001), Göteborg (2004), Tomar, Budapesta şi Sofia (2005), Durham (2006), la Römisch-Germanische Kommission (1970, 1980), la muzeele din Dresda (1973), Halle (1973, 1998), Schwerin (1973), Potsdam (1983), Stockholm (2004),  Praga (2006), la Institutul de Arheologie din Sofia (1977)

Activităţi didactice la Universitatea din Bucureşti
-cursul de Arheologie generală (anul I)
-cursuri şi seminarii speciale pentru anii III-IV şi masterat: Arheologie funerară, Arheologie militară, Schimbare culturală, difuziune şi migraţie în protoistorie, Cultura geto-dacică clasică, Istoria arheologiei în România
-instruirea practică a studenţilor pe şantierele proprii (Poieneşti, Zimnicea, Cârlomăneşti)
-conducere lucrări de licenţă şi a seminarului respectiv
-conducător ştiinţific de doctorat din 1991 la Institutul de Arheologie şi din 1999 la Universitatea din Bucureşti în domeniul Ştiinţe umaniste. Istorie      Lucrări publicate: (lista completă)
CĂRŢI
Das Gräberfeld von Les Jogasses
, Bonn, 1974, Rudolf Habelt Verlag (Seria Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, vol.13), 74 p., 31 pl.;
Die Poieneşti-Lukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt
, Bonn, 1993, Rudolf Habelt Verlag (Seria Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, vol.30), 248 p., 46 fig., 56 pl.;
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, ed. C. Preda, vol. 1, Bucureşti, 1994 (autor 35 voci); 2, 1996 (autor 30 voci); 3, 2000 (autor 20 voci);
Istoria românilor, vol.I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, 2001(autor: pp. 501-531, 725-727, 745-762, 797-802);
Cărţi editate de Mircea Babeş:
Al. Odobescu, Opere, IV, Tezaurul de la Pietroasa, editat, cu Introducere, Comentarii şi      Note de Mircea Babeş, Bucureşti, 1976.
M. Opperman, Tracii între arcul carpatic şi Marea Egee (titlul original: Die Thraker zwischen Karpatenbogen und Ägäis), editat, cu Prefaţă şi Note de Mircea Babeş, Bucharest, 1988.
* * * Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire,  editat de Alexandru Avram şi Mircea Babeş, Bucureşti, 2000.
STUDII ŞI ARTICOLE
- Ein Tamga-Zeichen aus der dakischen Siedlung von Ocniţa, în: Transsilvanica. Archäologische Untersuchungen zur älteren Geschichte des südöstlichen Mitteleuropa. Gedenkschrift für Kurt Horedt, Internationale Archäologie. Studia honoraria 7, Rahden/Westf., 1999, 223-239 (varianta în limba rusă: - Tamga iz dakijskogo poselenija v Oknice (Buridava), STRATUM plus 4/2003-2004 (2005), p. 467-479)
- Staţiunea geto-dacă de la Cetăţeni. Descoperiri şi informaţii recuperate, SCIVA 50, 1999, 1-2, 11-31;
-  "Devictis Dacis". La conquête trajane vue par l'archéologie, în: Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, Bucharest, 2000, 323-338;

- Poiene
şti-Lukaševka-Kultur, în: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23, Berlin – New York, 2003, 230-239;
-
Rumänien und Republik Moldau, 2. Latènezeit und Römische Kaiserzeit, în: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 25, Berlin-New York, 2003, 469-479;
- The brooch from Horodnica: Dacian, Celtic or Germanic?, în: Celts on the margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD. Dedicated to Zenon Wożniak, Krakow, 2005, 121-129;
- O nouă „fibulă pomeraniană” în România, Arheologia Moldovei XXVIII, 2005, 139-148, (colab. cu R. Coman)
- Von Odobescu bis Nestor. Der Werdegang des archäologischen Studiums in Rumänien bis zur kommunistischen Machtergreifung, în: Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890-1930) im europäischen Vergleich, Berlin, 2005,  237-248 ;
- Istorici care au fost. Hadrian Daicoviciu, Magazin Istoric 4, aprilie, 2005, p. 22-26.
- Hundertjähriges Jubiläum eines Humboldtianers: Ion Nestor (1905-2005), Mitteilungen des Humboldt-Clubs Rumänien 8-9, 2004-2005, p. 11-16;
- Les Celtes et la région de la mer Noire, în vol. M. Szabó (ed.), Celtes et Gaulois, 3. Les Civilisés et les Barbares (du Ve au Ier siècle av. J.-C). Actes de la table ronde de Budapest (17-18 juin 2005), Bibracte 12/3, Glux-en-Glenne, 2006, p. 125-128;
- L’archéologie roumaine et les congrès internationaux à l’époque de la « guerre froide » , în L. Oosterbeek, J. Raposo (eds.), XV Congrès de l’Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Livre des résumés, Lisbonne, II, 2006, p. 465-466;
- 170 de ani de arheologie românească, SCIVA 54-56, 2003-2005 (2006), p. 9-20

   Rapoarte de săpătură
- Cârlomăneşti, Punct Cetăţuia, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 107-109 (în colaborare).
- Zimnicea, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, Bucureşti 2005, p. 416-418.
- Cârlomăneşti, Punct Cetăţuia, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 2005, Buc., 2006, p. 124-126 şi pl. 21 (în colaborare).

Adresa contact: