INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Palincaş Nona Daniela
cercetător ştiinţific II
Sectorul de
Arheologie Preistorică
 

    Formare profesională:
- absolventă a Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, specializarea arheologie;
- doctorat în arheologie preistorică obţinut la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” (Bucureşti);
- burse de studiu la Universităţile din Zürich şi Heidelberg; bursă a Institutului de Studii Avansate “Colegiul Noua Europă” (2000-2001) ş.a.

   Teme de cercetare mai vechi:
o aplicaţii ale datării cu radiocarbon în arheologie;
o cronologia sfârşitului epocii bronzului şi Hallstatt-ului timpuriu la Dunărea de Jos;

   
Teme curente de cercetare:
o Relaţiile de putere şi producerea de cunoaştere în arheologie.
o Arheologia genurilor şi a statutelor sociale (pe baza săpăturilor din staţiunea epocii bronzului şi Hallstatt-ului timpuriu de la Popeşti, jud. Giurgiu).

   
 Lucrări publicate:
1. “Valorificarea arheologică a probelor 14C din fortificaţia aparţinând Bronzului târziu de la Popeşti, judeţul Giurgiu”, în SCIVA, 47, 1996, 3, p. 239 – 288. (“Archäologische Auswertung der 14C – Proben aus einer spätbronzezeitlichen Wallanlage von Popesti (Rumänien)”, în ArchKorr 30/2, 2000, p. 209 – 226).
2. “Nouvelle interpretation chronologique des sites de Feudvar (Serbie) et de Popeşti (Roumanie) a partie des deux series de datations 14C”, în Actes du colloque ”14C et Archeology”, Lyon, 1998, p. 25 – 31.
3. “Zur chronologischen Stellung der kannelierten (Vor-Basarabi-) Keramik von Popeşti”, în Dacia NS 48-49, 2004 – 2005: 55–64.
4. “Social Status and Gender Relations in the Late Bronze Age Popeşti. A plea for the introduction of new approaches in Romanian archaeology”, în Dacia NS 48-49, 2004 – 2005: 39-53.
5. “Contacts with the Aegean world and their social impact in the late Bronze Age in the Lower Danube”, predat la Aegaeum 26, 2005.
6. “On Power, Organisation and Paradigm in Romanian Archaeology before and after 1989”, în Dacia NS 50, 2006 (2007)
7. A treasure of tetradrahmes from Popeşti (jud. Argeş), predat la Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2005), p. 77-98 (în colaborare).
8. Săpături arheologice de salvare la Pantelimon, în Cercetări arheologice în Bucureşti 6, 2005, p. 83 – 172 (în colaborare).
9. On classification in archaeology, în N.E.C. Yearbook 2001 – 2002 (2005): 219 – 248.
10. Câteva fragmente ceramice de tip Ferigile găsite la Câmpulung Muşcel (jud. Argeş), în SCIVA 54-56, 2003 – 2005, p. 291-300.
11. Al X-lea Congres al Asociaţiei Europene a Arheologilor (Lyon, 8 – 11 septembrie 2004), în SCIVA 54-56, 2003 – 2005, p. 397-405.
12. On Power, Organisation and Paradigm in Romanian Archaeology before and after 1989, Dacia N.S., 50, 2006 (2007), p. 7-56.
13. Despre conceptul de culturǎ arheologicǎ şi despre gândirea normativǎ. Pentru o dezbatere în arheologia româneascǎ de astǎzi, SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 159-185.


Adresa de contact: e-mail: