INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Băjenaru Radu
cercetător ştiinţific II
Sectorul de
Arheologie Preistorică
 
 

  
  
 Lucrări publicate:
-  Două celturi inedite din spaţiul extracarpatic al României, Carpica 34, 2005, p. 87-94;
- Sfârşitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpaţi şi Dunăre, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 323-336;
- Piesele de metal din aşezarea de epoca bronzului de la Odaia Turcului (jud. Dâmboviţa), SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 129-142.
    Rapoarte de săpătură
- Costişa, com. Costişa, jud. Neamţ, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 130-131.
- Costişa, com. Costişa, jud. Neamţ, în Cronica Cercetărilor Arheologice-campania 2005, Bucureşti, 2006, p. 140-141 (în colaborare)

Adresa de contact: e-mail: