INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Dobrescu Roxana
cercetător ştiinţific III
Sectorul de Arheologie Preistorică
 

    Formare profesională:
1985- Licența în istorie. Universitatea din București. Specializarea: Arheologie clasică.
1992- D.E.A. al Universității Paris I – Panthéon – Sorbonne. Domeniul: Preistorie.
2004 - Doctorat al Academiei Române. Domeniul: Preistorie.

     Funcții:
- Responsabilă a Arhivei Institutului de Arheologie
- Coordonator al revistei „Materiale și cercetări arheologice”
- Responsabilă a Repertoriului Arheologic
- Responsabilă a bibliotecii de paleolitic
 

     Participare la săpături arheologice: 2005, 2006 – Boinești, Remetea Șomoș I, II (jud. Satu Mare) – în colaborare cu Alain Tuffreau de la Universitatea din Lille (Mission Archéologique en Roumanie)

    Teme de cercetare:
    Aurignacianul din România. Tema se înscrie într-un larg proiect de colaborare cu Universitatea din Lille, în cadrul Misiunii arheologice franceze din România, condusă de prof. Alain Tuffreau.

   
 Lucrări publicate:
 - Etude technologique d’une collection gravettienne de Chamvres (Bourgogne), mémoire DEA, Université de Paris I – Sorbonne, 1992, 137 p.
 - Objets de parure découverts dans la grotte Cioarei (Boroșteni, dép. de Gorj - Roumanie) (în colaborare cu M. Cârciumaru, M. Otte). In: Préhistoire Européenne, vol. 9, 1996, p. 403 – 415.
 - Paleoliticul superior din peștera Cioarei (Boroșteni) (în colaborare cu M. Cârciumaru). In: SCIVA, 48, 1, București, 1997, p. 31 – 62.
 - Atelierul aurignacian din punctul Coasta Bușagului (Bușag, comuna Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș). In: Studii de preistorie, 1/ 2001, București, 2002, p. 1 – 31.
 - Présence de l’Aurignacien du Nord-Ouest de la Roumanie. In: Echanges et diffusion dans la Préhistoire méditérranéenne. Actes du 121e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nice, 1996, Paris, éd. du CTHS, 2003, p. 51 – 63.
- Chronique de l’Institut d’Archéologie «Vasile Pârvan» 2001-2002, Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2005), p. 471-479.
    Rapoarte de săpătură
- Remetea Oașului, com. Orașu Nou, jud. Satu Mare, în Cronica cercetărilor arheologice din România- campania 2005, București 2006, p. 287-289.Adresa de contact: e-mail: