INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Alaiba Ruxandra
cercetător ştiinţific III
Centrul de Tracologie
 
 

  


   
 Lucrări publicate:
    Cărți

    Articole și studii
- Il motivo dello scacco nel decore di alcuni vasi cucuteni scoperti a Plugari-Nucușor, distretto Iași, e Dumești-Între pâraie, în Strabon, Tome I, 2 Juillet-Décembre 2003, Iași 2005, p. 3-6 (în colaborare).
- Olăritul în cultura Cucuteni, în ArhMold 28, 2005, p. 57-73.
- Cucuteni, un univers mereu inedit. Cerceetări perieghetice: Cârniceni (com. Țigănași, jud. Iași) și Vulturi (com. Popricani, jud. Iași), Complexul muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, Ed. Documentis, 2006, 28-29, 46 (în colaborare).
- Unelte din corn de cerb descoperite în așezarea Cârniceni-Holm II, în Tutova, Anuarul Muzeului “V. Pârvan”, Bârlad, 2005, I, p. 106-113 (în colaborare).


   Rapoarte de săpăturăAdresa de contact: e-mail: