INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Comșa Alexandra
cercetător ştiinţific II - antropolog
Centrul de Tracologie
 

    Formare profesională:
1989: Facultatea de Biologie-Uiversitatea București
1998: doctor în antropologie preistoricǎ – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”Iași-Facultatea Biologie Catedra de Morfologie Animalǎ și Antropologie
1998-1999: secretar științific al Institutului Național Român de Tracologie
1993-1994: professor asociat la Universitatea Ecologicǎ București - Facultatea de Științe Ecologice

     Teme de cercetare:
    - Antropologia fizicǎ a populațiilor preistorice, patologia și aspectele lor demografice, elementele de rit și ritual funerar, așa cum rezultǎ din studiul mormintelor.

   
 Lucrări publicate:
   Cărți
- Populații de origine stepicǎ din perioada de tranziție și epoca bronzului pe teritoriul României, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2005 (ISBN-973-7925-59-9).
- The Archeology of Fire in the Bronze Age of Romania, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis II, Giurgiu, 2001.
- Culturi preistorice din sud-vestul Statelor Unite ale Americii. Studii introductive, Colecția Arheologie, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2005 (în colaborare).
-
Contribuție la C. Schuster, G. Crăciunescu, C. Fântâneanu (in Zusammenarbeit mit A. Morintz, A. Comșa, C. Semuc), Zur Bronzezeit in Südrumänien Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I Verbreitungsgebiet, Siedlungen, Häuser und Bestattungen, Colecția Arheologie, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2005
   Articole și studii
- Date antropologice ale scheletelor din necropola geticǎ de la Stolniceni (raionul Hincești, Republica Moldova), Cercetǎri arheologice în aria nord-tracǎ, III, București, 1999, p. 537-550.
- Some demographic aspects of the Middle Bronze Age in Muntenia and Oltenia, în Secolul XXI și provocarea antropologiei, București și Sinaia, 29 aprilie - 1 mai 1998, Ploiești 1999, p. 41-47.
- The influence of Some Environmental Factors Upon the Pathology of the Steppe Populations from Romania, in Comparison with The Neighboring Territories. Neolithic and Bronze Age, în P. Rogozea, V. Cedică (ed.), Festschrift Florin Medeleț, Timișoara, 2004, p. 61-65.
- Zu den Bestattungen der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur, Studia Antiqua et Archaeologica 10-11 (2004-2005), p. 41-60 (în colaborare).
- Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur, Pontica 37-38 (2004-2005), 59-71.
-
The bearers of the tumular ochre burials. Some social aspect, Drobeta 15, (2005) 2006, p. 102-105 (în colaborare)
- Geto-dacii în lumea de dincolo. Un demers de antropologie fizicǎ, revista „Valahia” nr. 23/septembrie 2006, din Giurgiu.Adresa de contact: e-mail:
acomsa2003@yahoo.com