INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
El Susi Georgeta
cercetător ştiinţific II
Centrul de Tracologie
 
 

  


   
 Lucrări publicate:
    Cărți
- Cercetări arheologice în Peștera Cauce, vol. II, Bibliotheca Septemcastrensis V, Ed. Economică, Sibiu 2005 (în colaborare).
- Coautor cu capitolul „Studiul resturilor de faună”, în Fl. Costea, colectiv „Augustin – Tipia Ormenișului. Monografie Arheologică”, I, Brașov, 2006, ISBN-10973-8424-45-3, p. 265-295
    Articole și studii
- Resturi de animale din gropi rituale și menajere de epoca fierului de la Ostrovul Corbului (jud. Mehedinți), Drobeta 14, 2004 (2005), p. 17-25.
- Cercetări arheozoologice în nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara și Gârla Mare) de la Ostrovul Corbului (jud. Mehedinți), Banatica 17, 2005, p. 109-125
- Animal Exploitation during the Bronze Age in SW Romania with a special referring to Ostrovul Corbului (Mehedinți County), Analele Banatului, 12-13/2004-2005, p. 127-142
- Resturile de faună din nivelele Coțofeni de la Ostrovul Corbului (jud. Mehedinți), Drobeta 15, 2005, p. 16-31
- Cercetări arheozoologice preliminare în așezarea de epoca bronzului (Cultura Cruceni-Belegiș) de la Foeni – „Gomila Lupului” II (Județul Timiș). Campaniile 2000, 2004, Corviniana 10, p. 341-354
Adresa de contact: e-mail: