INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Ganciu Petcu Anca
cercetător științific
Centrul de Tracologie
 
 

  


   
 Lucrări publicate:
    Cărți

    Articole și studii

   Rapoarte de săpătură
- Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomița, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 359-362 (în colaborare)
- Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomița, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, București 2006, p. 337-340 (în colaborare)


Adresa de contact: e-mail: