INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Marinescu Bâlcu Silvia
cercetător ştiinţific II
Centrul de Tracologie
 
 

  


   
 Lucrări publicate: (lista completă)
- Piscul Cornișorului 1945-1946, Studii de Preistorie 2, 2003-2004 (2005), p. 143-180. (în colaborare).
- Unde și cum s-a putut realiza trecerea de la faza Cucuteni A la Cucuteni AB, Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem M. Petrescu-Dîmbovița, Iași 2005, p. 295-328. (în colaborare)
- Magna Mater (?) in the Chalcolithic Period in Romania, în Kupriaka in Romania, Nicosia, 2006, p. 45-49.
- Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov, Acta Musei Tutovensis, 2006, p. 82-105 (în colaborare).


Adresa de contact: e-mail: