INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Morintz Alexandru
cercetător ştiinţific III
Sectorul de Arheologie Medievală
 

    Formare profesională:
1993: absolvirea Facultății de Geodezie (secția Cadastru Funciar) din cadrul Institutului de Construcții București.
2001: absolvirea Facultății de Istorie din cadrul Universității București.
2003: inginer topograf autorizat.
2001: înscris la doctorat la Universitatea „Ovidiu” Constanța

    Teme de cercetare:
- Cadrul natural, tipuri de așezări și locuințe de pe teritoriul României, din eneoliticul final și până în prima epocă a fierului (hallstatt).
- Aplicații ale topografiei și cartografiei în cercetarea arheologică; realizarea de documentație topografică pe șantierele: Babadag, Radovanu, Sultana, Militari-Câmpul Boja, Mironești, Trinca (Rep. Moldova).
- Realizarea de modele tri-dimensionale ale siturilor arheologice cu ajutorul calculatorului: Cernavodă, Hârșova (ambele jud. Constanța), Teiu (jud. Argeș), Radovanu (jud. Călărași), Babadag (jud. Tulcea).
- Combinarea documentației topografice cu cea magnetometrică studiu de caz: Radovanu „Gorgana a doua”(jud. Călărași).
- membru în colectivul șantierelor Radovanu, Sultana (ambele jud. Călărași), Mironești (jud. Giurgiu), București-Militari Cămpul Boja responsabil cu documentația topografică și înregistrarea computerizată a datelor.   
 Lucrări publicate:
    Cărți
- Aplicații ale topografiei și cartografiei în cercetarea arheologică, Târgoviște, 2004 (în colaborare).
- Culturi preistorice din sud-vestul Statelor Unite ale Americii. Studii introductive, Colecția Arheologie, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2005 (în colaborare).
    Articole și studii
- The Cernavodă I Culture. Environment, Settlements and Dwellings, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, 2001, p. 99-107.
- Some remarks about the connection between housemodels and real houses in Romanian Neolithic, în Ion Cândea, Valeriu Sîrbu, Marian Neagu (ed.), Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Muzeul Brăilei, Muzeul Dunării de Jos, Editura Istros, Călărași, Brăila, 2004, p. 77-98.
- Realizarea modelului tridimensional al unui sit arheologic. Studiu de caz: Radovanu, „Gorgana a doua”, Pontica, 37-38 (2004-2005), p. 291-302 (în colaborare).
- Die Gestaltung eines dreidimensionalen Modells eines archäologischen Grabungsortes. Ein Beispiel: Radovanu-Gorgana a doua, Studia Archaeologica et Antiqua IX, 2005, Iași, p. 31-40 (în colaborare).
- Using 3D Models in the Romanian Archaeology, în J. Clark (ed.), Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (18-23 2006, Fargo, North Dakota, USA), Fargo, p. 83-84 (în colaborare).
- The Sun in North Balkan Prehistory, în T.W. Bostwick and B. Bates (ed.), Viewing the Sky. Through Past and Present Cultures. Selected Papers from the Oxford VII International Conference on Archaeoastronomy, Pueblo Grande Museum Anthropological Papers No. 15, Phoenix, 2006, p. 377-397 (în colaborare).
- Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien, în S.A. Luca, V. Sîrbu (ed.), The Society of the Living – the community of the Dead (from Neolithic to the Christian Era). Proceedings of the 7th International Colloquium of Funerary Archaeology, Acta Terrae Septemcastrensis V, 1 (Special number Bibliotheca Septemcastrensis XVII), Sibiu, 2006, p. 43-50 (în colaborare).
- Arheologie & Măsurători terestre & Informatică, în D. Popovici, M. Anghelinu (ed.), Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, Târgoviște, 2006, p. 65-66
- Cronica celei de-a 7-a Conferințe Internaționale Oxford de Arheoastronomie (21-26 iunie 2004 la Flagstaff, S.U.A.), SCIVA 54-56, 2003-2005 (2006), p. 407-411.
-
Excavation and Magnetometric and 3M of the Getic site from Radovanu, southern Romania, în Workshop. Archäologie und Computer. Kulturelles Erbe und Neue Technologien. 18.-20. Oktober 2006. Abstracts, Wien, 2006, p. 53-54. (în colaborare)
    Rapoarte de săpătură
- București-Militari „Câmpul Boja”, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 84-86 (în colaborare)
- Radovanu, com. Radovanu, jud. Călărași, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 287 (în colaborare)
- București, Punct: Militari-Câmpul Boja, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai-3 iunie 2006, București, 2006, p. 104-106 (în colaborare).
- Mironești, jud. Giurgiu, Punct: Malu Roșu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai-3 iunie 2006, București, 2006, p. 230-231 (în colaborare).
- Radovanu, com. Radovanu, jud. Călărași, Punct: Gorgana a doua, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai-3 iunie 2006, București, 2006, p. 279-281 (în colaborare).

Adresa de contact: e-mail: alexmorintz@yahoo.com