INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Rogozea Petru
cercetător ştiinţific III
Centrul de Tracologie
 
 

  


   
 Lucrări publicate:
    Cărți

    Articole și studii
- Așezarea aparținând grupului cultural Balta Sărată de la Coșteiu, Analele Banatului, 12-13, 2005 (în colaborare).


   Rapoarte de săpăturăAdresa de contact: e-mail: