INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Sârbu Valeriu
cercetător ştiinţific II
Centrul de Tracologie
 
 

  


   
 Lucrări publicate:
    Cărți
- Credinþe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor, Biblioteca Istros, Galați, 1993; Premiul "Nicolae Balcescu” al Academiei Române, pe anul 1993
- Dava geticã de la Grãdiștea, județul Brãila( I ), Editura Istros, Brãila, 1996.
- Incinta dacicã fortificatã de la Pietroasele – Gruiu Dãrii, judeþul Buzãu, I, Biblioteca Mousaios, Buzãu, 2001 (în colaborare).
- Arheologia funerarã și sacrificiile: o terminologie unitarã (dicționar, lexic, arborescențã), Editura Istros, 2003.
- Les Thraces entre les Carpates, les Balkans et la Mer Noire (Ve s. av. J.-C. - I er s. apr. J.-C.). Quatre conferences donnees a la Sorbonne, Editura Istros, Brãila, 2004.
- Oameni și zei în lumea geto-dacilor/Man and Gods in the Geto-Dacians World, Editura C2 Design, Brașov, 2006, 280 p (188 text+92 fig.)
- Incinta dacică fortificată de la Pietroasa Mică -“Gruiu Dării”, com. Pietroasele, jud. Buzău, vol. II, Buzău, 301 p (201 text+100fig) (în colaborare)
    Articole și studii
- Le sud du Budgeac au Ier millenaire av J-C. (Découvertes archéologiques et interpretations historiques), în: The Culture of Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory Mieczyslaw Domaradzski”, with a Round Table „Archaeological Map of Bulgaria”, Ed. by Jan Bouzek and Lidia Domaradzka, BAR International Series 1350, Oxford, 2005, p. 51-68 (în colaborare).
- Les Trésors de Princes Gètes, în: Âges du Fer en Europe/The Iron Age in Europe. General Sessions and posters. Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2-8 September 2000, BAR International Series 1378, Oxford, 2005, p. 203-221.
-
Neolithic objects bearing incised signs on the bottom found in the carpatho-balcan area. Analysis and possible significance, în Studii de preistorie, 2, 2003-2004, p. 93-114 (în colaborare).
- Figurative representations on Sarmatian and Geto-Dacian Phalerae of 2nd-1st centuries B.C, în vol. In Honorem Silvia Marinescu- Bîlcu, CCDJ/XXII, 2005, p. 441-458 (în colaborare)
- Dacii și celții din Transilvania și vestul României, în Fontes Historiae. Studia in Honorem Demetrii Protase, Ed. C. Gaiu și Cr. Găzdac, p. 191-220, Editura Accent, Bistrița-Cluj-Napoca, 2006.
- Dacian settlements and necropolises in Southwestern Romania (2nd c. BC-1st c. AD), în Acta Terrae Septemcastrensis, V/1, Proceedings of the 7th International Colloquium of Funerary Archaeology, Sibiu, 17-19 October 2005, Ed. S. A. Luca, V. Sîrbu, Sibiu, 2006, p. 163-186 (în colaborare).
- Dacian settlement and children necropolis of Hunedoara. An unique discovery in the Dacian world. Archaeological approach, în Acta Terrae Septemcastrensis, V/1, Proceedings of the 7th International Colloquium of Funerary Archaeology, Sibiu, 17-19 October 2005, Ed. S. A. Luca, V. Sîrbu, Sibiu, 2006, p. 187-207 (în colaborare).
- Daces et Celtes dans la zone des Carpates: le stade du problème, in Celtes et Gaulois, L’Archéologie face à l’Histoire. Les Civilisés et les Barbares du Ve au IIe siècle avant J-C., Collection Bibracte 12/3, p. 143-157.
 
   Rapoarte de săpătură
- Covasna, Valea Zânelor, jud. Covasna , în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București, 2005, p. 131-132 (în colaborare).

Adresa de contact: e-mail: