INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Schuster Cristian
cercetător științific I
Centrul de Tracologie
 

    Formare profesională:
1984: absolvirea Facultății de Filologie-Istorie, secția istortie=germanistică din cadrul Universității Sibiu.
1997: doctor în istorie.
1995-1998, 1999-2003: secretar științific al Institutului Național Român de Tracologie.
2003-2005: director al Centrului de Tracologie.
2001 până în prezent: profesor asociat Universitatea „Valahia” Târgoviște.
 

     Stagii de documentare:
1998-1999, 2001, 2004: Bursier Alexander von Homboldt, Heidelberg, Germania.
1994: Bursier ÖAAD, Salzbug, Austria.

    Participare la săpături arheologice: - Respobsabil științific al șantierului Mironești, jud. Giurgiu și responsabil științific-adjunct al șantierelor Radovanu, jud. Călărași și București-Militari Câmpul Boja.

    Teme de cercetare:
- Bronzul timpuriu în bazinele Argeșului inferior și Ialomiței superioare.
- Probleme ale bronzului, hallstatt-ului și civilizației getice în interfluviul Argeș-Dâmbovița.

   
 Lucrări publicate:
    Cărți
- Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeșului și Ialomiței superioare, Bibliotheca Thracologica, XX, București, 1997.
- Mogoșești. Studiu Monografic, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis, Giurgiu, 2000 (în colaborare).
- Militari – Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureștilor, București, 2000 (în colaborare).
- Aplicații ale topografiei și cartografiei în cercetarea arheologică, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2004 (în colaborare).
- Zur Bronzezeit in Südrumänien. Bd. I. Siedlungen und Bestattungen der Glina-, Tei- und Verbicioara-Kultur, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2005 (în colaborare).
- Culturi preistorice din sud-vestul Statelor Unite ale Americii. Studii introductive, Colecția Arheologie, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2005 (în colaborare).
- Grigore G. Tocilescu și „cestiunea Adamclisi”. Pagini din istoria arheologiei românești, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2006 (în colaborare)
    Articole și studii
- Zu der Problematik der Frühbronzezeit an der Unteren Donau (Rumänien), Acta Archaeologica Carpathica 39, 2004 (2005), p. 87-122.
- Zu den Beigaben frühbronzezeitlichen Bestattungen in Südrumänien, Mousaios 10, 2005, p. 311-323 (în colaborare).
- Zu den Bestattungen der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur, Studia Antiqua et Archaeologica 10-11 (2004-2005), p. 41-60 (în colaborare).
- Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur, Pontica 37-38 (2004-2005), 59-71 (în colaborare).
- Die Gestaltung eines dreidimensionalen Modells eines archäologischen Grabungsortes. Ein Beispiel: Radovani-Gorgana a Doua, Studia Antiqua et Archaeologica 10-11 (2004-2005), 30-40 (în colaborare).
- Mediul înconjurător la Dunărea de Jos în preistorie. Câteva gânduri, Drobeta 14, 2004, p. 5-16.
- The Sun in North Balkan Prehistory, în T.W. Bostwick and B. Bates (ed.), Viewing the Sky. Through Past and Present Cultures. Selected Papers from the Oxford VII International Conference on Archaeoastronomy, Pueblo Grande Museum Anthropological Papers No. 15, Phoenix, 2006, p. 377-397 (în colaborare).
- The navigation in Prehistory in the region of the Lower Danube. A possible introduction, Drobeta XV (2005), 2006, p. 32-46
- Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien, în S.A. Luca, V. Sîrbu (ed.), The Society of the Living – the community of the Dead (from Neolithic to the Christian Era). Proceedings of the 7th International Colloquium of Funerary Archaeology, Acta Terrae Septemcastrensis V, 1 (Special number Bibliotheca Septemcastrensis XVII), Sibiu, 2006, p. 43-50 (în colaborare)
- Interdisciplinaritate în cercetarea arheologică: necesitate sau „moft”, D. Popovici, M. Anghelinu (ed.), Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, Târgoviște, 2006, p. 65-66.
- Excavation and Magnetometric and 3M of the Getic site from Radovanu, southern Romania, în Workshop. Archäologie und Computer. Kulturelles Erbe und Neue Technologien. 18.-20. Oktober 2006. Abstracts, Wien, 2006, p. 53-54 (în colab.)
- Using 3D Models in the Romanian Archaeology, în Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. CAA2006 Fargo: April 18-23. Book of Abstracts and Program, Fargo, 2006, p. 83 (în colab.)
   Rapoarte de săpătură
- București-Militari „Câmpul Boja”, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 84-86 (în colaborare).
- Radovanu, com. Radovanu, jud. Călărași, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 287 (în colaborare).
- București, Punct: Militari-Câmpul Boja, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai-3 iunie 2006, București, 2006, p. 104-106 (în colab.)
- Mironești, jud. Giurgiu, Punct: Malu Roșu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai-3 iunie 2006, București, 2006, p. 230-231 (în colab.)
- Radovanu, com. Radovanu, jud. Călărași, Punct: Gorgana a doua, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai-3 iunie 2006, București, 2006, p. 279-281 (în colab.)


Adresa de contact: e-mail: cristianschuster@yahoo.com