INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Spânu Daniel
cercetător ştiinţific III
Centrul de Tracologie
 

    Formare profesională:
- 1996 absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti, cu lucrarea de diplomă: Tezaurele dacice de piese de port şi podoabă de argint, conducător Prof. Dr. Mircea Babeş.
- 1997 absolvent al Programului de Studii Aprofundate (Master) în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti, cu lucrarea de diplomă de masterat: Grupa tezaurelor dacice în contextul LaTčne-ului târziu european, conducător Prof. Dr. Mircea Babeş.
- 2006 doctor în istorie cu teza Piesele de orfevrerie din Dacia din secolele II a.Chr. - I p. Chr., conducător ştiinţific Prof. Dr. Mircea Babeş, distinsă cu calificativul Magna cum laudae

 

     Stagii de documentare: 1. iulie-august 1991 - practică în arheologie medievală la Autun şi Auxerre, Franţa, bursă “Jeunesse et Patrimoine”.
2. noiembrie 2000 - aprilie 2001 - bursă predoctorală Tyssen-Humboldt la Institut für Prähistorische Archaeologie, Berlin, coordonator din partea germană Prof. Dr. B. Hänsel.
3. noiembrie 2001 - documentare la Naturhistorisches Museum şi Kunsthistorisches Museum din Viena (grant Prof. Dr. M. Babeş).
4. decembrie 2001 - documentare la Muzeul Naţional Maghiar, Budapesta (grant Prof. Dr. M. Babeş).
5. decembrie 2002 - documentare la Kunsthistorisches Museum din Viena (bursă oferită de Prof. Dr. F. Daim).


    Participare la săpături arheologice: în România:
1. Poieneşti (jud. Vaslui), responsabil Prof. Dr. M. Babeş, campaniile 1995-2000.
2. Sighişoara (jud. Mureş), responsabil Dr. R. Harhoiu, campaniile 1994-2004.
3. Zimnicea (jud. Teleorman), responsabil Prof. Dr. M. Babeş, campaniile 2000-2005.
4. Târgşor
u Vechi (jud. Prahova), responsabil Dr. Gh. Diaconu, campania 1991.
5. Sărata Monteoru (jud. Buzău), responsabil I. Chicideanu, campania 1994.
6. Tabla Buţii (jud. Buzău), resposabil Col. Dr. D. Căpăţână, campania 1998.
7. Roşia Montana (jud. Alba), resposabil colectiv Dr. V.V. Zirra, campania 2002.
8. Albeşti (jud. Mureş), responsabil Dr. G. Baltag, campania 2005.
9. Pietrele (jud. Giurgiu), resposabil Prof. Dr. S. Hansen, campania 2005.
      în Franţa:
10. Autun, campania 1991, responsabil Prof. Dr. Ch. Sapin (bursă Jeunesse et Patrimoine).
11. Auxerre, campania 1991, responsabil Prof. Dr. Ch. Sapin (bursă Jeunesse et Patrimoine).
12. Vix, responsabil Dr. W. Reinhard, campaniile 1992, 1993.
13. Bliesbruck, responsabili Dr. J. Schaub şi Prof. Dr. A. Miron, campaniile 1992, 1993.
     în Germania:
14. Oberlöstern (Saarland), responsabil Prof. Dr. A. Miron, campania 1992.
15. Reinheim (Saarland), responsabil Dr. W. Reinhard, campania 1993.
16. Cottbus (Brandenburg), responsabil Mgr. J. Kneisel, martie 2001.


    Teme de cercetare:
1. Piesele de orfevrerie în cadrul culturii din Dacia perioadei târzii Latčne.
2. Cultura Poieneşti-Vârtişcoiu din perspectiva săpăturilor de la Poieneşti, jud. Vaslui
3. Latčne-ul timpuriu şi mijlociu la Dunărea de Jos din perspectiva vestigiilor de la Zimnicea, jud. Teleorman.


   
 Lucrări publicate:
- Observaţii asupra falerelor din tezaurul de la Lupu. SCIVA 47, 1, 1996, p. 39-49 (11 pagini).
- Semnificaţii ale îngropării tezaurelor dacice de piese de argint. Ephemeris Napocensis 8, 1998, p. 45-52.
- Originile stilului animalier scito-siberian. Acta (Sf. Gheorghe) 1, 1999 (2000), p. 145-166.
- Port ceremonial sacrificat. Atestări literare şi expresie arheologică. Ephemeris Napocensis 9-10, 1999-2000, p. 95-106.
- Obiectele de metal în preistorie. Semnificaţii ale depunerilor de obiecte de metal. CICSA – Buletinul centrului de istorie comparată a societăţilor antice 3, 2001, p. 11-15.
- Studien zum Silberschatzfund des 1. Jahrhunderts v. Chr. von Lupu, Rumänien. Prähistorische Zeitschrift 77, 1, 2002, p. 84-136.
- Die Silberschatzfunde der Iberischen Halbinsel. Dacia 43-45, 1999-2001 (2003), p. 31-72.
- Un mormânt de epocă târzie Latčne de la Dubova. SCIVA 52-53, 2001-2002 (2004), p. 83-132.
- Consideraţii privind teoria ”monopolului” regal dacic şi circulaţia metalelor preţioase în Dacia preromană. Argesis. Studii şi comunicări (Piteşti) 13, 2004, p. 59-97.
- recenzie la Valentina Mordvinceva, Sarmatische Phaleren. Archäologie in Eurasien 11., Rahden/Westphalen, 2001, Dacia NS 48-49, 2004-2005 (2005), p. 515-519.
- Campania Zimnicea 1924 - informaţii restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieşescu pe situl “Cetate”. Argesis 14, 2005 (apărut în 2006), p. 117-173
- Istoricul şi stadiul actual al cercetărilor arheologice efectuate pe situl ”Cetate” de la Zimnicea. Cercetări Arheologice (Bucureşti) 13, 2006, p. 189-212
- Anthropomorphe Darstellungen auf den Reliefverzierten Bechern von Zimnicea, Dacia N.S., 50, 2006 (2007), p. 297-322.
- Piesele de orfevrerie din Dacia din secolele II a.Chr.-I p.Chr., SCIVA 57, 1-4, 2006 (2007), p. 187-200 (rezumatul tezei de doctorat).
   Rapoarte de săpătură
- Zimnicea, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, Bucureşti 2005, p. 416-418.


Adresa de contact: e-mail: hazdrik@yahoo.com