INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Zirra Vlad Vintilă
cercetător ştiinţific II
Centrul de Tracologie
 
 

  


   
 Lucrări publicate:
    Cărți
-
    Articole și studii
- Observații asupra fibulelor traco-getice (Observations to the Thraco-Getian Fibulae), Symposia Thracologica 7, 1989, 302-306.
- Les plus anciennes fibules laténiennes en Roumanie, Dacia 35, 1991, 177-184.
- Observații asupra tezaurelor de argint din Latene-ul târziu (Observations to the Late La Tene Silver Hoards), SCIVA 43, 4, 1992, 401-423; (în colaborare).
- Entre l'utile et l'art. Les fibules laténiennes en Roumanie, Études Celtiques 28, 1991, 177-184.
- Cronologia obiectelor mărunte din așezarea fortificată de la Coțofenii din Dos (The Miscellaneous Objects Chronology in the Fortified Settlement from Cotzofenii din Dos), Musaios 4, 1, 1994, 53-84.
- Menus objets, in La station gétique fortifiée de "Cetatea Jidovilor" (Coțofenii din Dos, dép. de Dolj), Dacia 37, 1993, 79-157.
- Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr, punctul "La Cetate". Campania 1993, (The Excavations from Bâzdâna-Calopăr, site "La Cetate". The 1993 Campaign), Arhivele Olteniei 10, 1995, 13-27 (în colaborare).
- Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr, punctul "La Cetate". Campania 1994, (The Excavations from Bâzdâna-Calopăr, site "La Cetate". The 1994 Campaign), Arhivele Olteniei 11, 1996, 24-42 (în colaborare).
- Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr, punctul "La Cetate". Campania 1995, (The Excavations from Bâzdâna-Calopăr, site "La Cetate". The 1995 Campaign), Arhivele Olteniei 12, 1997, 35-52 (în colaborare).
- Bemerkungen zu den thrako-getischen Fibeln, Dacia, 40 - 42, 1996 - 1998, 29 - 54.
- Die relative Chronologie des Gräberfelds von Pișcolt, Münsingen-Rain, ein Markstein der keltischen Arhäologie, Schriften des Bernischen Museums, Band 2, 1998, 145-160.
- Contribuții la cronologia relativă a cimitirului de la Pișcolt. Analiză combinatorie și stratigrafie orizontală (Beiträge zur relative Chronologie des Gräberfelds von Pișcolt. Kombinatorische Analyse und Horisontalstratigraphie), SCIVA 49, 2, 1997, 24-72.
   Rapoarte de săpătură
- Bâzdâna, com. Calopăr, jud. Dolj. Punct “La Cetate”, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 64.
- Roșia Montană, com. Roșia Montană, jud. Alba, Sector IAB, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, București 2005, p. 292-293, 297-298 (în colaborare).
- Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomița, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, București 2006, p. 337-340 (în colaborare)
Adresa de contact: e-mail: