PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 6

 

a. Denumire: MUZEUL NAŢIONAL DE ANTICHITĂŢI

b. Coordonator: dr. Oana Damian, CŞ II

c. Proiectele de cercetare propuse în acest program :

1.    EVIDENŢA COLECŢIILOR ŞI ARHIVEI MUZEULUI NAŢIONAL DE ANTICHITĂŢI ŞI ORGANIZAREA DEPOZITELOR

Coordonator: dr. Roxana Dobrescu, CŞ III, dr. Oana Damian, CŞ II

Colectivul de cercetare: tot colectivul de cercetători-arheologi, Elena Curtaşu (documentarist), sprijinit de personalul din sectorul restaurare-conservare

2.    PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI MUZEULUI NAŢIONAL DE ANTICHITĂŢI

Coordonator: dr. Oana Damian, CŞ II

Colectivul de cercetare: dr. Maria Alexandrescu-Vianu, CŞ I, dr. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, CŞ I, Andrei Măgureanu, CŞ III