CUPRINS
1 INTRODUCERE
2 AMPLASAREA GEOGRAFICĂ (A Ioniță)
3 ISTORICUL CERCETĂRILOR (A Ioniță, N Boroffka)
4 PREISTORIA
41 Epoca neolitică și eneolitică (N Boroffka) 
42 Cultura Coțofeni (R Boroffka) 
43 Epoca bronzului (R Boroffka)
44 Epoca hallstattiană (N Boroffka)
45 Epoca La Tene (N Boroffka)
5 EPOCA ROMANĂ (A Ioniță)
6 EPOCA MEDIEVALĂ 
61 Necropola (A Ioniță) 
62 Cetatea (D Căpățână) 
7 DESCOPERIRI MONETARE (A Popescu)
8 FELDIOARA ÎN DOCUMENTE (secXIII-XVI) (D Căpățână)
Rezumat
Résumé
Summary
Concordanța numelor localităților
Prescurtări
Bibliografie
Ilustrații


9
11
12
16
16
19
19
24
25
27
29
29
59
64
69
135
139
142
144
147
148
165